Rapporter

Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – mars 2021: Fortsatt markant återhämtning

2021-04-28

”Ework inledde 2021 med fortsatt markant återhämtning i första kvartalet. Positiv försäljningsutveckling, sänkta kostnader och en ökad effektivitet i vår affär möjliggjorde ett rörelseresultat om 27,6 MSEK. Resultatet är nära förra årets nivå, trots lägre intäkter av pandemirelaterade orsaker.”

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2021 jämfört med 2020

· Nettoomsättningen minskade 7 procent till 3 165 MSEK (3 413).

· Rörelseresultat minskade 3 procent till 27,6 MSEK (28,5).

· Resultat efter finansiella poster ökade 4 procent till 28,6 MSEK (27,5).

· Orderingången minskade 10 procent till 3 991 MSEK (4 426).

· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,29 SEK (1,30).

· Resultatet har belastats med kostnader för organisationsförändringar om 3,1 MSEK.

· Verksamheten i Polen började redovisas som eget segment.

· Marknaden fortsatte att återhämta sig och efterfrågan på konsulttjänster ökade jämfört med föregående kvartal.

· Bolaget har förstärkts i den tidigare kommunicerade uppfattningen att omsättning och resultat kan växa 2021.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com (http://www.eworkgroup.com  )

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, +46 8-50 60 55 00, +46 738 68 22 90

Denna delårsrapport är sådan information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 april 2021, klockan 10.30 (CET) genom verkställande direktörens försorg.

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.