Rapporter

Delårsrapport Januari – Mars 2008

2008-05-05

Den starka tillväxten för konsultmäklaren eWork, som noteras på OMX First North den 22 maj, fortsatte under det första kvartalet 2008

• Nettoomsättningen ökade med 80 procent till 445 (247,2) MSEK
• Rörelseresultatet ökade med 98,4 procent till 12,1 (6,1) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade till 8,7 (4,7) MSEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,1 (-9,1) MSEK
• Rörelsemarginalen förbättrades till 2,7 (2,5) procent
• Vinst efter skatt per aktie var 1,11 (0,60) SEK.

─ Att eWorks omsättning ökade med 80 procent och rörelseresultatet med 98,4 procent under det första kvartalet visar på styrkan i vår affärsmodell och tillväxtmöjligheterna för eWork som företag. Vi räknar med en fortsatt bra utveckling för helåret 2008 och det är mycket glädjande att vi under det första kvartalet kunde teckna flera viktiga ramavtal på såväl nordisk nivå som eWorks fyra nationella, nordiska marknader, kommenterar Claes Ruthberg vd för eWork.

─ Vi satsar nu mer än någonsin på att befästa vår position som Nordens ledande konsultmäklare. Förutom att erbjuda våra kunder Nordens 30 000 bästa IT-konsulter kan vi nu också erbjuda dem verksamhetskonsulter och tekniska konsulter. Vi investerar också i marknadsföring för att öka kännedomen hos potentiella kunder om eWorks erbjudande och det har resulterat i ett betydligt större antal förfrågningar från helt nya kunder under det första kvartalet 2008.

För ytterligare information kontakta:

Claes Ruthberg, vd, eWork Scandinavia AB
Tel: 08-50 60 55 05, mobiltelefon: 0703-74 64 75
E-post: claes.ruthberg@ework.se

Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB
Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983
E-post: sofie.konig@ework.se

Ladda ned
wkr0003.pdf