Rapporter

Delårsrapport, januari - mars 2015

2015-04-22

”eWork fick en bra start på 2015. Omsättningen växte 32 procent och resultatet nästan lika mycket. Konsultmarknaden som helhet var stark och den goda efterfrågan på konsulter till nya uppdrag bidrog markant till tillväxten.”

Utdrag ur vd Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2015 jämfört med 2014

· Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 458 MSEK (1 104).
· Rörelseresultat ökade med 29 procent till 17,2 MSEK (13,4).
· Orderingången ökade 40 procent och uppgick till 1 850 MSEK (1 325).
· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 0,78 SEK (0,62).
· Nettoomsättningen passerade för första gången 5 miljarder kronor på årsbasis
(rullande 12 månader).
· Den kraftiga resultattillväxten beror främst på en ökning av antalet konsulter på nya uppdrag.
· Konsultmarknaden var fortsatt stark med god efterfrågan på konsulter till nya uppdrag.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.ework.se

Kontaktpersoner för mer information

Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 8 50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice vd och CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80