Rapporter

Delårsrapport, april - juni 2015

2015-07-24

”Andra kvartalet var starkt för eWork. Omsättningen växte 34 procent och resultatet hela 72 procent. Samtliga länder växer och ökar lönsamheten. Den positiva utvecklingen som inledde 2015 fortsatte under kvartalet. Vi mötte en fortsatt stigande efterfrågan på våra tjänster och antalet konsulter på uppdrag passerade därmed för första gången 5 000.”

Utdrag ur vd Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet 2015 jämfört med 2014

•   Nettoomsättningen ökade med 34 procent till 1 575 MSEK (1 179).

•   Rörelseresultatet steg med 72 procent till 21,7 MSEK (12,6).

•   Orderingången uppgick till 2 019 MSEK (1 592), en ökning med 27 procent.

•   Resultatet efter skatt per aktie var 0,98 SEK (0,57), såväl före som efter utspädning.

•   eWork hade under perioden för första gången över 5 000 konsulter på uppdrag samtidigt.

Första halvåret 2015 jämfört med 2014

•   Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 3 032 MSEK (2 283).

•   Rörelseresultatet ökade med 50 procent till 38,9 MSEK (26,0).

•   Rörelsemarginalen steg successivt vilket förklaras av tillväxten i konsulter på nya uppdrag.

•   eWork bedöms ha växt mer än marknaden och därmed tagit marknadsandelar.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.ework.se

Kontaktpersoner för mer information

Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 8 50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice vd och CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 5 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ut marknadens största konsultnätverk med över 65 000 konsulter vilket ger kunderna bättre kvalitet, pris och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 140 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Denna information är sådan som eWork Scandinavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.


Ladda ned
Release