Rapporter

Ework publicerar årsredovisning 2019

2020-04-30

Härmed offentliggörs årsredovisning 2019 för Ework Group AB (publ). Hela årsredovisningen finns i bifogad PDF.

Information om årsstämma 2020 finns på hemsidan under fliken ”Bolagsstyrning” > ”Bolagsstämma”.

Denna information är sådan information som Ework Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2020 kl 16:38

 

För ytterligare information, kontakta:

Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17, zoran.covic@eworkgroup.com

Ola Maalsnes, CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 738 68 22 90, ola.maalsnes@eworkgroup.com

 

Fakta om Ework

Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt över 10000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.