Rapporter

Delårsrapport, januari – mars 2017: Stark utveckling

2017-04-24

”Styrkan i konsultmarknaden och Eworks tillväxt i första kvartalet överträffade våra förväntningar. Verksamheten växer med god lönsamhet och vi passerade 7 500 konsulter på uppdrag. Alla geografiska marknader och kunskapsområden bidrog till tillväxten.”

Utdrag ur Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2017 jämfört med 2016

· Nettoomsättningen ökade med 42 procent till 2 389 MSEK (1 685).
· Rörelseresultat ökade med 40 procent till 27,4 MSEK (19,6).
· Orderingången ökade med 52 procent och uppgick till 3 475 MSEK (2 284).
· Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 SEK (0,87).
· Konsultmarknaden var fortsatt mycket stark med god efterfrågan på konsulter inom alla kunskapsområden där Ework är verksamt.
· De utsikter för 2017 som kommunicerats i bokslutskommunikén för 2016 ligger fast: Ework bedöms ha förutsättningar att helåret 2017 fortsätta utvecklas i linje med de långsiktiga målen.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com  

Kontaktpersoner för mer information
Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 8 50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice vd och CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 733 82 84 80