Rapporter

Delårsrapport Jan-Mar 2010

2010-05-10

 


· Omsättningen minskade med 11,1 procent
· Rörelseresultatet förbättrades till 6,6 MSEK (6,0) efter att genomförda kostnadsminskningar fått
· effekt. Rörelsemarginalen ökade
· Orderingången var 498,2 MSEK (433,6)
· eWork öppnade lokalkontor i Linköping och lanserade en ny outsourcingtjänst kallad Single
· Sourcing.
· Flera ramavtal tecknades med stora kunder, såsom Hertz, Vägverket,
· Sjöfartsverket
· Resultat efter skatt per aktie blev 0,33 (0,29) SEK
· eWorkaktien togs upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm.

Ladda ned
wkr0005.pdf