Rapporter

Delårsrapport, januari – mars 2016: Stark marknad och fortsatt god tillväxt

2016-04-20

”Under årets första kvartal såg vi en stark marknad och eWork uppvisade fortsatt god tillväxt. I februari offentliggjorde eWork nya långsiktiga mål. De kommande fem åren ska nettoomsättningen och vinsten per aktie i genomsnitt växa med vardera 20 procent om året.”

”Under första kvartalet utvecklades verksamheten i enlighet med våra planer och förväntningar. Vi hade god ökning av nettoomsättning och resultat, och orderingången steg åter över 20 procent.”

Utdrag ur vd Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2016 jämfört med 2015

• Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 1 685 MSEK (1 458).

• Rörelseresultat ökade med 14 procent till 19,6 MSEK (17,2).

• Orderingången ökade med 23 procent och uppgick till 2 284 MSEK (1 850).

• Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 0,87 SEK (0,78).

• Konsultmarknaden var fortsatt stark med god efterfrågan på konsulter till nya uppdrag.

• Styrelsen fastställde nya finansiella mål för perioden 2016-2020:

     - eWork ska ha en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 20 procent.

     - Vinsten per aktie ska i genomsnitt öka med 20 procent per år.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.ework.se  

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, vd, 46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@ework.se
Magnus Eriksson, vvd/CFO, 46 (0) 8 50 60 55 00, 46 (0) 733 82 84 80, magnus.eriksson@ework.se