Rapporter

Årsredovisning 2009

2010-04-12

eWorks årsredovisning publiceras idag på bolagets hemsida. Årsredovisningen kan laddas ned från eWorks hemsida: www.ework.se eller beställas från bolaget, tel 08-50 60 55 00.


För mer information, kontakta:

Ulf Henning, CFO och ansvarig för Investor Relations, eWork Scandinavia AB.
Tel: 08-50 60 55 12, E-post: ulf.henning@ework.se.

Ladda ned
wkr0011.pdf