Rapporter


 • 2018-02-07
  Bokslutskommuniké, januari – december 2017: Ework avslutar 2017 starkt
 • 2017-10-26
  Delårsrapport, januari – september 2017: Fortsatt tillväxt på mycket stark marknad
 • 2017-07-20
  Delårsrapport, januari – juni 2017: Fortsatt tillväxt på mycket stark marknad
 • 2017-04-24
  Delårsrapport, januari – mars 2017: Stark utveckling
 • 2017-04-03
  Årsredovisning 2016 för Ework Group AB (publ)
 • 2017-02-17
  Bokslutskommuniké, januari – december 2016: Stark avslutning på nytt rekordår
 • 2016-10-21
  Delårsrapport, januari – september 2016: Positiv utveckling på stark konsultmarknad
 • 2016-07-20
  Delårsrapport, januari – juni 2016: Stark marknad och fortsatt god tillväxt
 • 2016-04-20
  Delårsrapport, januari – mars 2016: Stark marknad och fortsatt god tillväxt
 • 2016-04-08
  Årsredovisning 2015 för eWork Scandinavia AB (publ)
 • 2016-02-18
  Bokslutskommuniké, januari – december 2015
 • 2015-10-22
  Delårsrapport, januari - september 2015
 • 2015-07-24
  Delårsrapport, april - juni 2015
 • 2015-04-22
  Delårsrapport, januari - mars 2015
 • 2015-04-08
  Årsredovisning 2014 för eWork Scandinavia AB (publ)
 • 2015-02-11
  Bokslutskommuniké, januari - december 2014
 • 2014-10-24
  eWork Scandinavia AB (publ) publicerar delårsrapport, januari-september 2014
 • 2014-07-25
  eWork Scandinavia AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2014
 • 2014-04-24
  eWork Scandinavia AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2014
 • 2014-04-07
  Årsredovisning 2013 för eWork Scandinavia AB (publ)