Rapporter


 • 2010-04-08
  Presentation av delårsrapport jan-mars  2010
 • 2010-02-22
  Bokslutskommuniké januari 2009 - december 2009
 • 2010-02-09
  Presentation av bokslutskommuniké 2009
 • 2009-11-10
  Delårsrapport Januari – September 2009
 • 2009-08-10
  Delårsrapport Januari – Juni 2009
 • 2009-05-11
  Årsredovisning 2008
 • 2009-05-11
  Delårsrapport Januari - Mars 2009
 • 2009-04-20
  Justerad bokslutskommuniké januari 2008 - december 2008
 • 2009-02-23
  Bokslutskommuniké Januari 2008 – December 2008
 • 2008-11-10
  Delårsrapport Januari – September 2008
 • 2008-08-11
  Delårsrapport Januari – Juni 2008
 • 2008-05-05
  Delårsrapport Januari – Mars 2008
 • 2008-04-22
  Årsredovisning 2007
 • 2007-05-28
  Årsredovisning 2006