Valberedning

Ework Group ABs valberedning och årsstämma 2020

Eworks årsstämma kommer att hållas onsdagen den 4 juni 2020 i Stockholm. Valberedningen är utsedd i enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eworks årsstämma 2019.


I valberedningen ingår:

  • Magnus Berglind, eget innehav och via kapitalförsäkring
  • Tim Floderus, utsedd av Investment AB Öresund
  • Staffan Salén, utsedd av Salénia AB


Valberedningen har utsett Magnus Berglind till sin ordförande.


Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2020 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt eventuella förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.


Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@eworkgroup.com eller per brev till Ework Group AB, att: Valberedningen, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, senast den 31 januari 2020.

Logga in REGISTRERA DIG