Ägare

Ägare

Akiteägare per den 30 september 2017 Antal aktier Röster & kapital
Staffan Salén med familj genom bolag 1) 4 695 945 27,2%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 211 868 18,6%
Investment AB Öresund 1 808 413 10,5%
Veralda Investment Ltd 807 813 4,7%
Katarina Salén, privat och genom familjebolag 2) 463 962 2,7%
Ålandsbanken 383 500 2,2%
Patrik Salén med familj genom bolag 3) 382 000 2,2%
Erik Åfors genom bolag 4) 277 291 1,6%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 261 652 1,5%
Elementa 242 520 1,4%
Summa 10 största 12 534 964 72,7%
Andra 4 704 711 27,3%
Totalt 17 239 675 100%

1) Salénia AB
2) Polhavet AB
3) Jippa Investment AB
4) Ingo Invest AB