Ägare

Aktieägare per den 31 december 2017 Antal aktier Röster & kapital
Staffan Salén med familj genom bolag 1) 4 587 945 26,6%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 099 769 18,0%
Investment AB Öresund 1 820 436 10,6%
Veralda Investment Ltd 807 813 4,7%
Katarina Salén, privat och genom familjebolag 2) 463 962 2,7%
Ålandsbanken i ägares ställe 378 030 2,2%
Patrik Salén med familj genom bolag 3) 382 000 2,2%
Erik Åfors genom bolag 4) 277 291 1,6%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 261 652 1,5%
Elementa 246 282 1,4%
Danica Pension 228 416 1,3%
Summa 10 största 12 291 944 71,3%
Andra 4 947 731 27,3%
Totalt 17 239 675 100%

 

1) Salénia AB
2) Polhavet AB
3) Jippa Investment AB
4) Ingo Invest AB

+46 (0) 8 12 22 56 50