Bolagsstämma

Bolagsstämma

Årsstämman 2017 äger rum måndagen den 24 april 2017 klockan 15.00 på Eworks huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm.

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Ework Group. Där utövar aktieägarna sitt inflytande genom diskussioner och beslut. Samtliga aktieägare som är listade i aktieboken fem dagar innan bolagsstämman har rätt att delta antingen personligen eller via ombud. Anmälan ska göras till bolaget enligt vad som sägs i kallelse.