Kalender

13
februari 2019
Bokslutskommuniké
Vecka 15
2019
Årsredovisning
25
april
2019
Delårsrapport, första kvartalet
2
maj
2019
Bolagsstämma
18
juli
2019
Halvårsrapport
22
oktober
2019
Delårsrapport, tredje kvartalet
+46 (0) 8 12 22 56 50