Kalender

Kalender

17

7:e februari
2018

Bokslutskommuniké

Vecka 14
2018

Årsredovisning

24

24:e april
2018

Delårsrapport, första kvartalet

24

24:e april
2018

Årsstämma

20

20:e juli
2018

Halvårsrapport

26

oktober
2018

Delårsrapport, tredje kvartalet