Konsulter

Allt fler människor i Sverige arbetar som konsulter inom olika branscher. Det är ett relativt nytt fenomen på den svenska arbetsmarknaden, och därför finns fortfarande okunskap och fördomar om den här typen av arbeten. Ework har lång erfarenhet av att bedriva säker och högkvalitativ verksamhet, och vi berättar gärna om hur vi arbetar.

 

Vilka arbetar som konsulter?

Låt oss först slå fast vad yrkesformen innebär. Istället för att personen i fråga är fast anställd på företaget eller organisationen som han eller hon arbetar på så växlar arbetsplats och arbetsuppgifter. Vissa uppdrag pågår under en längre tid, kanske under flera år. Och andra uppdrag gäller för kortare perioder, exempelvis under en omorganisation som kräver ytterligare arbetskraft. Gemensamt för alla yrkesverksamma konsulter är, hur som helst, att de är experter inom ett särskilt område. På grund av sin expertis inom ett särskilt fält är han eller hon ofta mycket eftertraktad och värdefull för organisationer. Arbetssättet ger stora möjligheter att skapa omväxling i arbetslivet. En möjlighet som efterfrågas av många fast anställda, eftersom de ofta känner sig låsta till en och samma arbetsplats under väldigt lång tid.

 

För trivsam och trygg arbetsmiljö

Den relativt unga branschen utvecklas ständigt. Tyvärr finns det fortfarande oseriösa konsultförmedlare som utnyttjar arbetskraft och levererar undermåliga resultat både till organisationer och arbetstagare. Dessa bolag blir färre och färre, men det är fortsatt oerhört viktigt för den som vill konsulta att hen väljer förmedlare med omsorg för att inte råka illa ut. Ework strävar efter en bransch som är fri från oschyssta villkor. Som arbetstagare hos oss kan vi garantera att du kommer att hitta organisationer och uppdrag som faller dig helt i smaken. Vi strävar alltid efter trivsel och kompetensutveckling inom vår organisation. Hos oss både utvecklas du och investerar i din egen framtid genom att växa professionellt. Ett populärt tillvägagångssätt för att bli framgångsrik och välbetald i sitt jobb är att utveckla ett tydligt expertisområde. Ework uppmanar alla att rikta in sig på en särskild nisch för att nå största möjliga framgång. Vi hjälper gärna till och ger tips och råd om hur man kan gå tillväga.

Ework brinner för gynnsamma samarbeten mellan oss själva, våra arbetstagare och våra kunder. Vill du veta mer om vår organisation eller våra lediga uppdrag? Kontakta oss redan idag!