Konsultförmedling

Konsultförmedling i världsklass

Aldrig tidigare har behovet av konsulttjänster varit större. Efterfrågan har stigit explosionsartat under det senaste decenniet. Detta i takt med att allt fler organisationer insett de stora fördelarna med att ha rätt personal på rätt plats, utan att nödvändigtvis låsa upp sig på fasta anställningar direkt. Idag tar vi på Ework emot ca 500 förfrågningar i månaden av organisationer som är i behov av konsulter. Den ständigt ökande efterfrågan på konsulttjänster genomsyrar de allra flesta branscher, men är särskilt stor inom IT, verksamhetsutveckling och teknik. I dessa branscher finns de flesta av våra kunder. Ework har stor och bred kompetens i branschen, och kan erbjuda tjänster som gör att ditt företag eller din organisation får just de specialister och de kompetenser som ni behöver. Smidigt och snabbt, utan omständigheter.


Smidig konsultförmedling för alla

Det är naturligtvis inte bara företagen som gynnas av konsultverksamhet. Även konsulterna själva kan ha stora fördelar av att arbeta vara på uppdrag via en konsultförmedlare. Hos Ework fokuserar vi alltid på att underlätta både för våra kunder och för våra konsulter, för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. Vår drivkraft, att skapa bästa möjliga förutsättningar för bra samarbeten, är en stor anledning till Eworks goda rykte och höga resultat. Vi erbjuder bra och rättvisa villkor för alla inblandade, och ser till att alla avtal och bestämmelser sker i enlighet med rådande lagar och regler för arbete och anställning. Ework är en organisation som besitter lång erfarenhet av branschen. Tack vare vår långa erfarenhet och goda rykte har vi dessutom utvecklat ett stort kontaktnät, vilket är mycket värdefullt.


Dialog för en transparent konsultförmedling

För oss på Ework är dialog en helt central nyckel till lönsamma och välfungerande samarbeten. Vi ser alltid till att föra regelbunden kommunikation med våra kunder för att hela tiden hålla oss uppdaterade och närvarande. Detta uppskattas väldigt mycket av våra kunder. Vi är övertygade att lyckad konsultförmedling uppnås genom en stark vilja att samarbeta så mycket som möjligt. Samarbete genomsyrar hela vår verksamhet och vi vill vara en mänsklig samarbetspartner från start.