Möt Mats Klippberg, kundansvarig på konsultbolaget Knowit.

Alla vinnare när Ework tog över inköpsprocessen

Ework får ofta i uppdrag att ta ett helhetsgrepp om inköpen av konsulter. Målet är att uppnå ökad kontroll och transparens i upphandlingen av konsulttjänster, minska antalet avtal och samtidigt kunna försäkra sig om den bästa kompetensen. Förändringen innebär konkret att företaget genom Ework får tillgång till hela konsultmarknaden, i stället för att som tidigare arbeta mot flera leverantörer. Exempel på kunder som använder Ework för åtagande inom inköp av konsulter är Sony och Tetra Pak. Det här var en förändring som först möttes med skepsis av vissa konsulter.

– Många av projekten är långa; löper oftast över ett år och går omedelbart in i nästa. Det innebär att nära relationer skapas mellan konsulten och uppdragsgivaren. Jag tror att det fanns en rädsla att det här skulle innebära ett filter till kunden och att den nära kontakten med till exempel linjecheferna skulle förloras. Men det har inte alls blivit så. Vi samarbetar lika nära våra uppdragsgivare, berättar Mats Klippberg.

Ett av Nordens ledande konsultbolag

Knowit är ett av Nordens ledande konsultbolag med 1 800 specialister inom IT, Design & Digital och Management. I employer branding-företaget Universumsnking över Nordens mest attraktiva arbetsgivare placerar sig Knowit högst bland de nordiska konsultbolagen.

KnowIT arbetar för sina uppdragsgivare bland annat med mjukvaruutveckling, inbyggda system, applikationsutveckling, kvalitetssäkring, projektledning samt innehåll till hemsidan.

– Tidigare hade vi standardiserade avtal med uppdragsgivaren som innebar att vi fick lika mycket betalt för alla konsulttjänster vi levererade inom en speciell kategori. Men nu är det tillgång och efterfrågan som styr. Det betyder att vi kan få bättre betalt om vi kan erbjuda viss oerhört specialiserad kompetens, berättar Mats Klippberg. 

– Nu när alla förfrågningar går till alla innebär det ett mer transparent och flexibelt system där alla blir vinnare, fortsätter han.

Personkemin viktig

Knowit och Ework samarbetar idag även när det gäller leverans till andra kunder och enligt Mats Klippberg kan det bli fler i framtiden.

– Personkemin i den här formen av upplägg är oerhört viktigt. Jag har tät, ibland till och med daglig, kontakt med Ework och samarbetet fungerar utmärkt, säger han.

Mats Klippberg, Account Manager at Knowit

Mats Klippberg, Account Manager at Knowit

+46 (0) 8 12 22 56 50