Varför Ework?

500 förfrågningar – per månad.

Vi har cirka 160 nationella och internationella företag, myndigheter och organisationer bland våra kunder. Varje månad får vi cirka 500 nya förfrågningar om konsulthjälp.

Din säljkanal.

Efter att du har skapat ett konto hos Ework kan du ladda upp din CV. Alla nya projekt läggs in i uppdragslistan där det finns information om hur du söker uppdraget. Vi kommer också att kontakta dig om din profil visar att du är en lämplig kandidat för ett visst uppdrag.

Vi gör det lättare för dig.

Vi hanterar administrationen av dina uppdrag. Det gör att du sparar tid och får bättre betalningsvillkor, samtidigt som det minskar risken för felaktig fakturering.

Vi stöttar dig i din karriär.

När du går med Ework får du tillgång till ett stort nätverk tack vare de många nätverksträffar som vi anordnar.

Senaste uppdragen

+46 (0) 8 12 22 56 50