Kund

Har du ett konkret uppdrag och vill prova Ework som leverantör?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Visste du att

vi signerade
kontrakt i Q4 2016

Visste du att

vi signerade
kontrakt i Q4 2016

Samarbetsformer

Konsultförmedling

Enkel och smidig konsultförmedling där det enskilda konsultbehovet står i centrum. Vi hjälper dig med bästa kompetens till bästa pris. En vanlig samarbetsform där konsultbehovet inte är så omfattande.

Konsultförsörjning

Ökar ditt konsultbehov kan Ework Group fungera som en del av den löpande konsultförsörjningen. Vi sätter upp ett ramavtal för bättre styrning och kontroll på inköpen. På det sättet kan vi ta ett helhetsansvar genom att hantera alla konsulter vid sidan av leverantörerna med egna ramavtal.

Outsourcad konsultförsörjning (CSO)

För dig som större konsultköpare har vi tagit fram outsourcingtjänsten Consultant Sourcing Office, CSO. En modell som vi framgångsrikt har introducerat på den nordiska marknaden. Vi fungerar som din operativa inköpsfunktion för hela eller en avgränsad del av konsultbehovet. Du får en lägre total kostnad och en total överblick och kontroll över din konsulthantering.