Hållbarhet

En affärsmodell som främjar mångfald

Eworks huvudsakliga arbetsmetod för att uppnå ett hållbart samhälle är vår affärsmodell där mångfald och jämställdhet står i centrum. Skälet är enkelt. Kunder, företaget och hela samhället i stort vill använda den bästa kompetensen som finns – vilket är en egenskap som inte syns på utsidan.

För Ework innebär mångfald att alla på Ework kan använda sina unika kunskaper och erfarenheter till att bidra till kompetensen som företaget levererar. Mångfald innebär högre lönsamhet för kunderna och lockar dessutom till sig ny kompetens och inspirerar befintliga anställda och konsulter.

Eworks affärsmodell främjar mångfald och jämställda möjligheter för konsulter. Vi har inte några anställda konsulter, utan vårt mål är att matcha kundens uppdrag med de mest lämpliga konsulterna från hela marknaden – en process vi kallar Matched by Ework™. Vi arbetar för att alla konsulter ska erbjudas uppdrag genom den här modellen senast år 2020.

 

Snabba tekniska framsteg kräver fördomsfrihet

Många kunder måste förbättra och stärka sin verksamhet med ny kunskap. Vi har lärt oss att kompetens varken har kön, etnicitet, ålder eller utseende. Matched by Ework™ gör det möjligt för oss att erbjuda en digital matchningsprocess som minskar diskriminering genom att flytta fokus från känslomässiga kriterier. Kundens önskemål om konsulter tillfredsställs samtidigt som vi tar en aktiv roll för att verka för ökad mångfald och jämställdhet i samhället.

 

Följer Global Compacts principer

Sedan 2008 har Ework donerat pengar till välgörande ändamål. Ework har sedan 2012 ingått i och följt FN:s Global Compacts tio principer för hållbar utveckling, och vi rapporterar årligen våra framgångar och uppnådda mål till FN:s generalförsamling. 

 

Relaterat