Hållbarhet

En hållbar affärsmodell

Ework utmanar industristandard och gamla sanningar genom att möjliggöra för individer och företag att nå sin fulla potential. Vi bedriver ett arbete för att uppnå ett hållbart samhälle genom en affärsmodell där mångfald och jämställdhet står i fokus.  För Ework är det viktigt att vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt, vi vill säkerställa att vi har skickliga och kunniga människor  idag och imorgon. Vi möjliggör för konsulter, oavsett om de är anställda eller egenföretagare, att komma in på marknader som tidigare inte varit möjliga. Vi tror att varje individ besitter mera förmågor än vad som kan beskrivas på ett CV och  vi matchar rätt konsult med rätt uppdrag genom att se på hela paketet. Ework har inga anställda konsulter utan vårt mål är att matcha kundens uppdrag med de mest lämpliga konsulterna från hela marknaden – en process vi kallar ”Matched by Ework”. Vi matchar helt utan värdering om kön, etniskt tillhörighet eller ålder och har som mål att vi ska ha rätt individ på rätt plats för att möjliggöra utveckling för både konsult och företag.

 

Hållbar rekrytering och anställning

När vi rekryterar personal ser vi potentialen i alla människor, det är inte antal år i erfarenhet som väger tyngs utan vi använder vår modell för att matcha konsulter även när vi rekryterar internt. Vi tror på rätt person på rätt plats. Vi vill satsa på unga och utveckla deras potential så att de kan vara en del av den globala arbetsmarknaden för en lång tid framöver och vi tror på mångfald och jämställdhet i alla led.

När man är anställd på Ework behöver vi alla spela på samma spelplan och för att lära oss detta har vi utvecklat ”Sales Academy” en utbildning som alla anställda går för att lära sig Ework’s spelregler. Utöver detta har vi exempelvis utbildningar inom HLR, stresshantering och motverkande av sexuella trakasserier. Vi tror på en arbetsplats där vi alla får de rätta verktygen för att hantera de utmaningar vi ställs inför och där varje anställd ska må bra och kunna skapa en balans mellan arbete och fritid.

Som anställd i ett globalt företag är resor en naturlig del i arbetet och därför satsar vi på att hitta digitala lösningar för att hålla möten istället för att resa. Vid resor ska dessa ske på ett hållbart sätt, vi väljer tåg framför flyg när det är möjligt och väljer miljöbilar om vi måste åka taxi. Vi bedriver även ett initiativ där vi har cyklar på kontoren  som finns tillgängliga för medarbetare att använda när de ska iväg på möten som alternativ till bil. 

 

Oberoende ställning och mänskliga rättigheter                    

Ework’s oberoende ställning på marknaden är avgörande för att vi kunna arbete med mångfald och jämställdhet . Vi tror inte på att ett enskilt företag är bättre än det andra, vi tror på den enskilda individen och dess möjlighet att göra ett bra 
arbete, att utvecklas och att växa. Vi har därför inga samarbeten med enskilda konsultbolag eller individer. Vi har en nolltolerans mot mutor och korruption och har etablerat en visselblåsarfunktion. Vi anser att skydd för personliga integriteten och 
sekretessbelagt inform
ation är en viktig del i vår dagliga arbete och arbetar aktivt med dessa områden.

Sedan 2012 följer Ework FN.s global compacts tio principer då vi står upp för mänskliga rättigheter, varje enskild arbetstagares rätt till bra arbetsvillkor och arbetar för att förbättra vår miljö. 
Vi har definierat vårt åtagande i en Uppförandekod, denna tillser vi även att leverantörer till Ework skriver under.

 

Socialt ansvarstagande

För Ework är människan i fokus och därmed blir socialt ansvarstagande en viktig aspekt i Eworks arbete. Vi tror på en hållbar konsumtion och har gjort aktiva val att minska på mängden kött när vi köper in mat och istället för julklappar till kunder donerar vi pengar till välgörande ändamål. Även våra bland våra anställda försöker vi skapa engagemang och bedriver under jul projekt där vi samlar in julklappar till barn och till välgörenhet.

Ework har deltagit i Stockholms Handelshögskolas Rapid Acceleration Management Program (RAMP) för att öka mångfalden inom svenskt näringsliv. Projektet ger nyanlände akademiker en skräddarsydd managementutbildning i kombination med praktik under ett år.

 

Hand in Hand

Hand in Hand vision är en värld utan fattigdom. Genom utbildning i entreprenörskap yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper Hand in Hand framförallt kvinnor att starta egna små företag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då, med egen kraft, förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer.

Hand in Hands unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp bidrar till bestående resultat och har positiv effekt på individ- och familjenivå., såväl på samhället i stort.

FN har tagit fram 17 globala hållbarhetsmål ”Sustainable Development Goals”. Det lägger grunden för hållbara samhällen och motverkar framtida konflikter. Hand in Hands arbete bidrar till 13 av de 17 hållbarhetsmålen. 

Relaterat