Miljö

Ework är certifierade sedan 2012 enligt ISO 14001 och arbetar aktivt för att vara energieffektiva, använda gröna produkter och bidra till en hållbar utveckling. Vi arbetar även med att försöka hitta nya arbetssätt som möjliggör till ett mer miljövänligt arbetssätt, exempelvis arbete från distans så att antalet resor minskar. I vår miljöpolicy stadgas det att vi ska arbete kontinuerligt med utbildning av våra anställda i miljöfrågor, ett arbete som drivs av vår miljöansvariga. Utöver detta ska arbetet med att förbättra vår miljö vara ett arbete som inkluderat i vårt dagliga arbete.
Våra miljömål är satta utifrån en analys över vilka områden där Ework har störst miljöpåverkan och kan påverka mest.

1. Ework ska till år 2024 minska sitt totala CO2 utsläpp / anställd vid resor med 5 %.
2. Av den totala mängd uppdrag Ework genomför under ett år ska Ework till år 2024 utföra 10 % uppdrag på distans.
3. Ework ska, till 2024, minska sin pappersförbrukning med 15 %.

Relaterat