Våra hörnstenar

Våra tjänster, erfarenheter, processer och system kan kokas ned till fyra kompetenser som du får tillgång till när du arbetar med oss.

Indexed

Vi vet marknadspriset

Vi sätter prisindex för våra kunder och konsulter. Vår ledande och oberoende marknadsposition gör att vi alltid är uppdaterade om de rådande villkoren — vilket ger både oss och våra kunder inblick i trender och rörelser på konsultmarknaden.

 


Matched

Vi har en oberoende matchningsprocess

Genom att använda processen Matched by Ework identifierar vi konsulter som presterar bättre, samtidigt som vi minskar risken för diskriminering. Vår urvalsmetod, där vi använder kognitiva och personliga bedömningsverktyg, erbjuder våra kunder en stabil grund att basera sina konsultval på.

 


Tailored

Vi erbjuder lösningar för dina unika utmaningar och behov

Vi skräddarsyr alla våra tjänster. Vi erbjuder flexibla lösningar till allt från branschledande företag till mindre verksamheter, på både lokal och global nivå. Vi har ett nära samarbete våra kunder. Våra lösningar kan till exempel omfatta att ta fram ett dedikerat team för uppdraget som sitter hos kunden eller att utöka vår verksamhet till nya geografiska områden — allt för att möta våra kunders behov.

 


Solid

Det finns en anledning till att vi är branschledande

Vi har förtjänat det förtroende som vi har fått. Vi fortsätter hela tiden att utveckla vår affärsmodell i nära samarbete med både kunder och konsulter. För att bli betrodd som affärspartner krävs grundmurad erfarenhet. Det fungerar helt enkelt.