Information Security Specialist

Information Security Specialist

Har du lätt för att sätta dig in i processer, IT-system, bygga relationer och att på ett självständigt sätt driva ditt arbete framåt, då kan detta vara något för dig.

Vi söker dig med bred erfarenhet inom arbete med informationssäkerhet, GDPR, dataskydd, säkerhetsskydd och fysisk säkerhet. Du har lätt för att sätta dig in i processer, IT-system, bygga relationer och att på ett självständigt sätt driva ditt arbete framåt. Vidare kommer du att ha en stödjande roll mot verksamheten i säkerhetsrelaterade frågor, både internt och i våra uppdrag mot kund.

 • Du förväntas vara en ambassadör för säkerhet inom Ework Group och aktivt bidra till att öka organisationens mognad kring säkerhetsarbete.
 • Du kommer att ha en ledande roll kring att koordinera arbetet med lokalt ansvariga personer för det operativa säkerhetsarbetet. Detta inkluderar personer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen.
 • Du rapporterar till CIO/CISO.

 

OM FÖRETAGET

Ework Group är en marknadsledande oberoende konsultförmedlare med fokus på IT, telekom, teknik och organisationsutveckling. Ework matchar konsulter mot uppdrag i flertalet olika branscher och är verksamma i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. De har ramavtal med över 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar idag mer än 10 000 konsulter ute på uppdrag. Huvudkontoret är placerat i Stockholm och företaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Ework har en stark entreprenörsmässig företagskultur vilket visar sig i deras ambition att ta en ledande och innovativ roll på marknaden. Hos Ework får du möjligheten att vara en del av, samt bidra till, en härlig och framåtlutad arbetsmiljö tillsammans med drivna kollegor.

 

ARBETSUPPGIFTER

 • I denna roll har du ansvar för hela Eworks hantering av personuppgifter.
 • Agera Eworks dataskyddsombud
 • Agera stöd till organisationen i frågor rörande informationssäkerhet och GDPR, samt hur Ework bäst efterlever policy och lagkrav.
 • Arbete med policy och processer inom informationssäkerhet, dataskydd och säkerhetsskydd.
 • Ansvar för Eworks process gällande säkerhetsklassning av konsulter.
 • Kännedom om Eworks samtliga affärsområden och processer där personuppgifter hanteras.
 • Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen inom organisationen.
 • Upprätthålla Eworks register över personuppgiftsbehandlingar / integrationer.
 • Nära samarbete med Legal och processledare kring frågor rörande informationssäkerhet och GDPR.
 • Följa upp efterlevnad av policys, processer, dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning och genomföra interna revisioner
 • Genomföra och dokumentera riskanalyser samt utföra konsekvensbedömningar
 • Bistå i utredning av misstänkta fall av dataintrång/dataförlust och andra säkerhetsincidenter.
 • Förvalta vårt ledningssystem för säkerhet (ISMS).
 • Rapportera status, risker och aktiviteter för att nå uppsatta mål.
 • Vara behjälplig vid upphandling kring frågor som rör informationssäkerhet, säkerhetsskydd eller dataskydd.
 • Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning.
 • Resor i Sverige samt till Norge, Danmark, Finland och Polen förekommer.

 

UTBILDNING, ERFARENHET OCH PERSONLIGA EGENSKAPER

Utbildning

 • Stor vikt läggs vid dina erfarenheter snarare än examen, men examen inom IT eller juridik är meriterande.

Erfarenhet

 • Arbete med dataskydd och kunskaper om GDPR
 • Tidigare arbete med eller kunskaper inom informationssäkerhet ex. ISO 27000
 • Tidigare arbete med Säkerhetsskydd och genomförande av säkerhetsintervjuer
 • Projekt- och utvecklingsarbete
 • Tidigare arbete i DPOrganizer är meriterande
 • Tidigare erfarenhet som Dataskyddsombud är meriterande

 

Personliga egenskaper

 • Du uttrycker dig väl i tal och skrift, på svenska såväl som engelska, meriterande om du kan ytterligare ett nordiskt språk och/eller polska
 • Du behöver vara engagerad, motiverad och ha förmågan att arbeta självständigt
 • Lätt för att skaffa förståelse kring affären, tekniska och organisatorisk struktur
 • Förmåga att arbeta systematiskt och prioriterar för att lösa ditt uppdrag på ett effektivt sätt utefter de förutsättningar som finns
 • God förmåga till kommunikation och samarbete med andra
 • God analytisk förmåga
 • Lösningsinriktad och ha ett konsultativt förhållningssätt
 • Kunna ta beslut och argumentera för din ståndpunkt
 • Noggrann med förmågan att skifta mellan detaljfokus och övergripande nivå

 

ÖVRIG INFORMATION
Du som söker denna tjänst kan komma att säkerhetsklassas enligt säkerhetsskyddslagen

Start: Snarast med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Anställning: Heltid, vi tillämpar 6 månaders provanställning 
Plats: Stockholm

Kontakt och ansökan:

Arun Supasree, IT Manager

arun.supasree@eworkgroup.com

I urvalsprocessen använder vi oss av tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet.

 

Logga in REGISTRERA DIG