Sök alla uppdrag

Konsult inom förorenad mark

Till vår kund Täby kommun söker vi efter en konsult/er för nedanstående uppdrag.

Uppdragsbeskrivning samt information om vilka handlingar som ska ingå i anbudet
Se bifogade dokument längst ner i annonsen.

Frågor:
Har ni frågor gällande uppdraget, vänligen kontakta uppdragsansvarig, Rebecca Östrand, på: rebecca.ostrand@eworkgroup.com
Vi uppskattar att eventuella frågor kommuniceras via mail då dessa ofta behöver tas vidare för avstämning med beställaren.

Intervju:
Konsult/Leverantör kan vid behov bli kallad till intervju för fastställande av kvalificeringskrav.

Rangordning:
Ework rangordnar och skickar fram samtliga anbud som uppfyller kraven enligt "KVALIFICERING". Rangordning sker utefter pris. Notera att kunden har möjlighet att avböja rangordnad konsult/anbud samt att detta inte påverkar utvärdering/feedback.
Vid fall där Ework ska rangordna på ett (1) utav kriterierna pris/tillgänglighet och flera anbudsgivare bedöms lika, kommer det ej valda kriteriet bli avgörande.

Avtalsvillkor:
Villkor för uppdraget kommer att vara grundade på Eworks ramavtal med kund som tillämpar ABK 09 med vissa avsteg. Ta del villkoren i bilaga ”Exempelavtal STIC 2019”, se bifogat längst ner i annonsen.
Vi accepterar inte anbud som hänvisar till andra villkor än de som är beskrivna i ”Exempelavtal STIC 2019”

Sista ansökningsdag är 2020-04-06

Ansökan får gärna skickas via mail direkt till uppdragsansvarig: rebecca.ostrand@eworkgroup.com

FRÅGOR OCH KONTAKTPERSON
Har ni frågor gällande uppdraget, vänligen kontakta uppdragsansvarig, Rebecca Östrand, på: rebecca.ostrand@eworkgroup.com
Vi uppskattar att eventuella frågor kommuniceras via mail då dessa ofta behöver tas vidare för avstämning med beställaren.

Dokument/länkar
Konsult inom förorenad mark - Uppdrag

I korthet:

Projektnr:
20-03-3361
Referensnr:
3361
Utannonserat datum:
2020-03-26
Projekt:
2020-04-15 - 2021-04-01
Uppdrag:
Övrig teknikledning
Plats:
Sverige, Stockholm
Datum:
2020-04-06

Kompetens:
Geoteknik 5-10 år Nödvändigt
Logga in REGISTRERA DIG