Sök alla uppdrag

Production Development Technician

Till vår kund söker vi en Production Development Technician.

Jobbeskrivning:
• Utveckla produktionsmetoder mot förbättrad produktivitet, kvalitet, arbetsmiljö och leveranssäkerhet.
• Kartlägga och förbättra produktionsflöden samt produktionsytans utformning.
• Hantera inköps- och godkännandeprocesserna avseende produktionsutrustning och produktionshjälpmedel.
• Upprätta operationsbeskrivningar för de arbetsmoment som utförs, tillsammans med operatörer och montörer.
• Upprätta instruktioner för operatörsunderhåll tillsammans med operatörer, montörer och service personal.
• Delta på handlingsplansmöten och dagliga styrningsmöten.
• Delta i arbetet gällande arbetsmiljö.
• Uppmätning och uppdatering av operationstider.
• Lösa akuta produktionstekniska problem.
• Behandla konstruktionsärenden kopplade till produktionsteknik.
• Bistå produktionsledaren i att stimulera, engagera och utmana gruppen i det ständiga förbättringsarbetet, att ta emot förslag samt själv föreslå förbättringar.


Startdatum: 2019-09-02
Längd: 2019-12-31
Plats: Västerås
Arbetstid: 100%
Språk: Svenska/Engelska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- ditt uppdaterade CV
- timpris (inkl. omkostnader)
- namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
- information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget
- i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Production Development Technician - Uppdrag

I korthet:

Projektnr:
19-08-8744
Referensnr:
8744
Utannonserat datum:
2019-08-13
Projekt:
2019-09-02 - 2019-12-31
Uppdrag:
Produktionsteknik
Plats:
Sverige, Västerås
Datum:
Ansök ASAP

Kompetens:
Produktionstekniker 3-5 år Nödvändigt