Sök alla uppdrag

SAP, transition Coop IT – IT delprojektledare (SAP, Coop IT transition – IT Sub Project Manager)

Projektbeskrivning:
Hos vår kund pågår ett program som innebär en modernisering och standardisering av berörd verksamhet genom att implementera ett nytt IT-system och utveckla framtidens processer och arbetssätt.

Programmet är indelat i tre etapper med olika faser och befinner sig nu i en uppstartsfas av Realize för Etapp1 där huvudaktiviteterna är Build, Test, Migrering, Integrationsarbete och Utbildning i samband med implementering av i huvudsak processer inom Ekonomi & Finans.
Parallellt ska de etablera en ny IT organisation som ska förberedas för att ta emot programmets leverabler och via en sourcinglösning leverera hela den nya IT-tjänsten till verksamheten.

Programmet är ett strategiskt initiativ för bolaget som helhet och dess påverkan på verksamheten är omfattande, tillika är det en möjliggörare för flera av övriga strategiska initiativ. Följaktligen kommer det att vara det högst prioriterade IT-programmet under kommande år.

Rollbeskrivning::
Vår kund söker dig som effektivt dels kan, tillsammans med IT-ledningen, driva och leda etableringen av en ny IT-funktion, dels kan driva och leda upphandling av efterföljande Programetapper.

Etableringen av IT-funktionen genomförs i samarbete med intern IT-funktion och extern AMAD-part och fokus ligger på att definiera, bygga upp och stabilisera den interna IT-organisationen. Det innefattar bl.a. organisationsstruktur, roller och ansvar, kompetens och kompetensväxling, nya processer, kalibrera med befintliga (t.ex. ITIL). Målet är att baserat på Programmets leverabler, ny IT-plattform, verktyg och miljöer etablera en flödesorienterade IT-organisationen.

Driva och leda upphandling innefattar att med IT-ledningen och Programmet genomföra en upphandling av systemintegratör för etapper inom Programmet SAP S/4 Hana for Retail. Fokus ligger på att genomföra en förfråganingsprocess, utvärdera, förhandla, besluta samt överlämna till Programmets Prepare fas.

Du har god förståelse för hur IT, teknik och affär samspelar. Du har stor erfarenhet av att etablera/vidareutveckla IT-organisationer mot mer flödesorienterat och agilt arbetssätt i en multisourcingmiljö. Därtill har du stor erfarenhet av transtionsarbete från program till mottagande linjeorganisation. Vidare har du har erfarenhet av att upphandla implementering av SAP S/4 Hana for Retail baserat på definierat scope och målbild och SAP standardimplementeringsmodell.

Du har en god förståelse för IT-tjänster och roller, processer och hur de relaterar till IT-system.
Du har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i flexibla och föränderliga team.
Att kunna behärska både svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Ansvarsområden
• Koordinera förändringsarbetet och etableringen av en flödesorienterad multisourcad IT-organisation Arbeta med program- och aktivitetsplanen, uppföljning samt transitions- och målbild.
• Vara bryggan mellan Programmet och IT, i ständigt samarbete med IT-ledning, sourcingpartner och Programmet
• Identifiera och analysera behov inom angivna områden utifrån strategier samt hitta hållbara, långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar.
• Underlätta beslutsprocesser avseende förändringar i IT-organisation, processer, ansvar (inom Programmets påverkansområde)


Teknisk miljö:
SAP S/4 Hana for Retail, SAP Cloud HEC m.fl. SAP system

Kompetenskrav:
• Have a business and customer-oriented mindset and are skilful in managing many stakeholders within business and IT.
• Proven track record of Project Management leading
• Prove track record of transition from program to internal IT in outsourcing relation with AMAD partner
• Proven track record of organisational development within IT based on different delivery models such as Lean and Agile
• Experience from above from SAP S/4 assignments and S/4 for Retail is a merit.
• Strong analytical skills - can understand complex issues and suggest creative approaches for solving them.
• Good ability to create various documentation, and to work towards specific deadlines.
• Knowledge about IT deliveries and system landscapes for large retailers is a merit.
• A good workshop facilitator with solid presentation skill.

Personliga egenskaper:
Mogen, orädd, drivande, strukturerad, kommunikativ, duktig på att hantera många olika intressenter

Startdatum: ASAP
Längd: 2020-06-30
Plats: Stockholm
Arbetstid: 100%
Språk: Svenska & Engelska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- ditt uppdaterade CV
- timpris (inkl. omkostnader)
- namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
- information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget
- i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
SAP, transition Coop IT – IT delprojektledare (SAP, Coop IT transition – IT Sub Project Manager) - Uppdrag

I korthet:

Projektnr:
19-12-0736
Referensnr:
0736
Utannonserat datum:
2019-12-02
Projekt:
2019-11-07 - 2020-06-30
Uppdrag:
Projektledare
Plats:
Sverige, Stockholm
Datum:
2019-12-02

Kompetens:
SAP 1-3 år Nödvändigt
Projektledning - Teknisk 5-10 år Nödvändigt
ERP integration 1-3 år Nödvändigt
SAP S/4 HANA 1-3 år Nödvändigt
SAP Retail 1-3 år Önskvärt