Sök alla uppdrag

Projektledare till kommun

Till vår kund Täby kommun söker vi en konsult för uppdraget nedan.

Jobbeskrivning:
Kommunstyrelsen i Täby kommun fattade 2014 ett inriktningsbeslut om att utveckla området kring Ullnabacken till ett rekreationsområde. Ett pågående projekt för Ullna park inkluderar bostäder, förskola och allmänna platser. Projektet leds och följs upp inom samhällsutvecklingskontorets portfölj ”Stora projekt”. Tillskapandet av en rekreationsanläggning i Ullna park ska ske i samarbete med aktörer från näringslivet.
Nu behöver samhällsutvecklingskontoret i Täby kommun komplettera med projektledning av arbetet med att skapa en rekreationsanläggning i Ullna park. Framförallt handlar uppdraget om att planera upplägget för etablering av verksamheter, anläggningar (t.ex. skidanläggning) etc. kring Ullnabacken. Det pågående projektet har kontakter (via en konsult) och har börjat titta på en OPS-lösning (offentlig privat samverkan) och nu behövs en projektledare som fortsätter arbetet med att skapa ett rekreationsområde. En del i arbetet kommer att vara att delta i förfrågningsförfarande.

Målet med arbetet är att skapa en ekonomiskt hållbar planering av ett rekreationsområde inklusive skidanläggning i Ullna, där kommunen och näringslivet tillsammans skapar goda förutsättningar för samarbete och utveckling. Ett kvitto på överenskommet samarbete blir i slutändan att avtal skapas mellan kommunen och privata aktörer.

Förväntad resultat är att kommunen formar, och i större utsträckning börjar tillämpa, en modell för näringslivsdialog i syfte att uppnå samfinansiering. Vid framgångsrikt arbete inom detta uppdrag kan det bli aktuellt med flera uppdrag på samma tema.

Kompetenskrav:
- Erfarenhet av arbete och avtal avseende OPS-lösning (offentlig privat samverkan) eller motsvarande.
-Projektledare

Meriterande kompetens:
-Erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet är önskvärt.

Startdatum: 2018-08-15
Längd: 2019-02-15 med option på förlängning 6 månader.
Plats: Behov av möten med personer i kommunhuset, Täby kommun.
Arbetstid: I första läget en tidsuppskattning för 6 månaders insats på ca 30-50 procent. Uppdraget startar med att ta fram en planering.
Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- ditt uppdaterade CV
- timpris (inkl. omkostnader)
- namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
- information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget
- i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Intervju:
Konsult/Leverantör kan vid behov bli kallad till intervju för fastställande av kvalificeringskrav.

Avtalsvillkor:
Villkor för uppdraget kommer att vara grundade på Eworks ramavtal med kund. Ta del villkoren i bilaga ”Exempelavtal Täby Management”, se ”Documents/Links".

Sista ansökningsdag är 2018-06-18, offerter presenteras dock löpande vilket innebär att förfrågan kan komma att plockas ned innan sista ansökningsdag.


Dokument/länkar
Projektledare till kommun - Uppdrag

I korthet:

Projektnr:
18-06-8469
Referensnr:
8469
Utannonserat datum:
2018-06-14
Projekt:
2018-08-15 - 2019-02-15
Uppdrag:
Projektledare
Plats:
Sverige, ---
Datum:
2018-06-18

Kompetens:
Projektledning / Projektledare 10+ år Nödvändigt
Tel: +46 (0) 8 12 22 56 50