ÄR-GÖR-FÅR

Vilka är vi?

  • Ework slog upp portarna 2000 - vi har alltså lett och utvecklat konceptet av att inte ha egna anställda konsulter i 18 år.

  • Inga egna anställda konsulter… Hur går det här till? Jo, vi arbetar alltså uteslutande med ett mycket omfattande nätverk som i praktiken är den svenska konsultmarknaden. Vår bänk är med andra ord mer eller mindre oändlig och därmed även våra möjligheter att hitta just den konsulten du behöver…

  • Och det har gått bra! Idag har vi 10.000 konsulter ute på uppdrag inom alla branscher och alla typer av roller fördelat på 12 siter i sex länder. Alltså 10.000 aktiva konsulter ute på uppdrag, inte totalt i vårt nätverk. Det gör oss till den största konsultleverantören i Sverige och en av de största i Norden.

  • Det här tas hand om av 350 anställda. Varför är det en viktig siffra? Jo, det är betydligt fler anställda per konsult än våra konkurrenter, vilket innebär att vi kan lägga betydligt mer kraft på att hitta rätt konsulter och ge högre service till både er som kund och våra konsulter.

Hur fungerar då det här? Jo, tänk dig att du har ett behov - låt oss säga en testare - som du skickar till oss…

Vad gör vi?

Ework fungerar som en oberoende brygga mellan konsult och uppdragsgivare. Oberoende för oss är att – förutom att inte ha egna anställda konsulter - helt objektivt se på och använda oss av hela konsultmarknaden, inte att arbeta med ett fåtal utvalda leverantörer. Så när vi skickar en dig en cv är det inte en konsult som råkar vara ledig hos någon av våra valda leverantörer, det är den konsulten på marknaden som objektivt är mest lämpad för uppgiften.


Nätverk

Det första som händer är att vi tar förfrågan och går ut och letar i vårt nätverk. Detta sker genom att lägga upp den på vår hemsida, maila våra pooler samt att manuellt börja leta i vårt nätverk samt andra nätverk såsom exempelvis Linkedin.

Matchning

Låt oss säga att vi får fram 10 intressanta, tillgängliga profiler. Vi jämför dessa mot din förfrågan och mot varandra (matchar) och tar fram de två-tre kandidaterna som absolut bäst motsvarar dina krav. Dessa profiler har då gått igenom Eworks kvalitetsprocess vilket innebär att de garanterat är tillgängliga, intresserade av uppdraget, intervjuade samt fått en uppdragsspecifik motivering.

Vi har offererat dig de bäst lämpade profilerna på den svenska konsultmarknaden. Det är Matched by Ework!

 

Konkurrensutsättning

Konkurrensutsättning för Ework innebär att du som kund får aldrig betalar för mycket eller för lite, vi ser till att du får marknadspris, dvs vad marknaden anser att den kompetensen är värd just här och nu. Som du vet fluktuerar konsultpriserna över tid, beroende på tillgång och efterfrågan samt konjunktur, men som en av Sveriges största konsultinköpare vet vi vad korrekt pris är, och vi är skickliga förhandlare.


Låt oss säga att vi har tre testprofiler, där två har önskat samma timarvode medans den tredje önskar på ett högre. Vi kommer då kontakta den dyrare konsulten och göra denne uppmärksam på att hen ligger högre i pris än andra två offererade kandidaterna. Konsulten kan då svara att denne bör ligga kvar på denna nivå pga. av olika orsaker orsaker, men får också en chans att justera sitt pris för att öka chansen att få uppdraget.


Vi har då konkurrensutsatt konsulten och säkerställt att du fått ett marknadspris på samtliga offererade konsulter!


Skräddarsydda system & processer

Vi gjort detta i snart 20 år och under åren har vi utvecklat skräddarsydda system och processer för detta. Effektiva stöd som säkerställer en stabil leverans i allt från att hantera och utveckla vårt omfattande nätverk till offerering, onboarding, tidrapporter, utvärderingar, fakturering och allt som hör därtill.

Vad får du av oss?

Nu vet ni vilka vi är och vad vi gör. Frågan är då, vad får ni? Jo ni får:

  • Rätt konsult eftersom vi går ut i vårt nätverk och därefter jämför (matchar) konsulterna

  • Rätt pris eftersom vi konkurrensutsätter konsulterna mot varandra

  • Ökad kontroll eftersom du enbart kommunicerar med en kontaktyta som tar hand om allt, ni kan fokusera på det som är viktigt; era arbetsuppgifter och utveckla er affär!


Då är frågan vad allt det här kostar? Ingenting! Du betalar först då vi hittat den konsulten du vill ha. Varken mer eller mindre. Så testa oss! Låt oss bevisa vad vi går för och hur vi kan hjälpa er!