Competence Supply

Vi förmedlar rätt konsult för varje uppdrag

Matchningen är nyckeln till att hitta rätt kompetens till rätt pris till varje uppdrag. När ditt behov av konsulter växer kan vi erbjuda en helhetslösning för konsulter som arbetar utan ramavtal. På så sätt kan vi ta ett totalansvar för att hantera alla konsulter vid sidan av de leverantörer som har sina egna ramavtal.

 

Samarbetsformer för behov i olika omfattning och komplexitet


Supply

Sourcing, Matchning & Urval

När du är i behov av enskilda konsulter hjälper vi dig att förmedla personer med rätt kompetens till rätt pris. Detta är en vanlig form av samarbetsform när dina konsultbehov inte är särskilt omfattande.

 


Prime Vendor

Icke-exklusiv leverans & "tail"-konsolidering

När du behöver kontroll för tillväxt och vill konsolidera din leverantörsbas kan vi hantera delar av ditt pågående konsultbehov. Vi upprättar ett ramavtal för att säkerställa bättre hantering och kontroll av dina inköp. På detta sätt kan vi ta ett helhetsansvar genom att hantera alla konsulter samt de leverantörer som har egna ramavtal.

 


Master Vendor

Exklusiv leverans & "tail"-konsolidering

När du använder Ework som Master Vendor-leverantör kommer din organisation att ha tillgång till alla leverantörer på marknaden samtidigt som du kan dra nytta av att endast ha en kontaktpart i denna SPOC-modell med fullständiga spridningsrapporter och tillgång till en toppmodern konsultportal. Jämfört med en flerleverantörsmodell ger denna modell oss en starkare position i prisförhandling med leverantörer.

 Kontakt

Relaterat