Platform Services

Framtidssäkra teknikplattformar inom Platform Services

En konsultmarknad i ständig förändring ställer nya krav på tekniska hjälpmedel för att hitta och hantera rätt kompetens. Inom vårt affärsområde Platform services adresserar vi områden så som marknadsplatser, inköpssystem och sociala nätverk för att ge konsultköpare möjlighet att dra maximal nytta av teknikens utveckling.

 

Våra plattformar utgör sedan länge en självklar och integrerad del i Eworks övriga tjänsteerbjudanden och med våra nya erbjudanden ger vi både kunder och konsulter framtidssäkrade gränssnitt mot konsultmarknaden oavsett val av konsultleverantör.

 

Med fokus på områden som mobilitet, artificiell intelligens och automatisering bidrar våra plattformar till ett effektivare samarbete mellan kund och leverantör. Våra integrerade analysverktyg ger en insikt i vart konsultmarknaden är på väg och våra systemfunktioner skapar förutsättningar för en effektivare inhyrningsprocess. Mobila applikationer bidrar till kortade beslutsprocesser och en flexiblare vardag.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur våra tekniska plattformar ger dig effektivare konsulthantering.

 

Välkommen till framtidens konsultmarknad.Kontakt

Relaterat