Procurement Services

Intelligenta lösningar genom Procurement Services

En snabbrörlig marknad där teknik, lagstiftning och aktörer ska samverka gör att behovet av kontroll, effektivitet och omvärldsbevakning ställer ökade krav på inköpsorganisationer för att säkerställa tillgången på rätt kompetens.


Våra skräddarsydda inköpslösningar där vi stöttar våra kunder som Managed Service Provider (MSP) innebär att vi fungerar som en inköpsenhet för hela eller delar av våra kunders konsultbehov. Våra dedikerade on-site team stöttar våra kunder genom att skapa en hållbar lösning som kan omfatta allt från att ta fram en inköpsstrategi till att ta ansvar för de operativa arbetsuppgifterna i inköpsprocessen. Detta leder till att våra kunder får kontroll över sin totalkostnad, transparens och en effektiv konsulthantering.


Med vår erfarenhet och expertis inom konsultinköp hjälper vi våra kunder att på ett tryggt sätt navigera rätt, så att de kan jobba smartare för att möta framtida behov.Kontakt

Relaterat