Recruitment Services

Ework Recruitment Services

Ework erbjuder flexibla rekryteringslösningar för alla rekryteringsbehov. Våra tjänster kan anpassas för att täcka hela processen från search och urval till onboarding av ny personal. Genom att använda Ework som rekryteringspartner avlastas HR-funktionen samtidigt som vi kan garantera en oberoende leverans av kompetens.

Tjänster och erbjudanden - Recruitment Services

 1. HR- och rekryteringskonsulter; team-leverans eller enskilda resurser
 2. Recruitment Desk
 3. Procurement Service (Upphandlingstjänst avseende rekryteringsleverantörer)

HR- och rekryteringskonsulter

Ework erbjuder kompetenta konsulter inom hela HR-spektrat inklusive rekryteringskonsulter och researchers. Ework skapar vid behov även högfunktionella team med rätt egenskaper för respektive behov. 

Tjänsten kan används för att;

 • bemanna vid tillfälliga rekryteringstoppar, föräldraledigheter etc
 • stärka företagets varumärke (Employer Branding)
 • säkerställa rätt framtida behov av kompetens 

Recruitment Desk

Recruitment Desk är en helhetslösning där hela eller delar av rekryteringsprocessen outsourcas. 

Genom att använda Ework som rekryteringspart får du tillgång till vårt globala nätverk av rekryteringsleverantörer. Oavsett vilken kompetens som efterfrågas kommer Ework matcha rätt rekryteringsleverantör för det specifika behovet eller för den specifika rollen. 

Ework agerar brygga mellan HR-funktionen och valda rekryteringsleverantörer. Samtliga rekryteringsleverantörer kan kontrakteras på Ework’s ramavtal vilket innebär att du endast behöver ha en kontrakts- och faktureringspart. Eworks Recruitment Desk-team kan sitta onsite eller remote. 

Eworks Recruitment Desk-team hanterar;

 • harmonisering av leverantörsavtal och villkor i enighet med uppsatta processer 
 • fördelar rekryteringsförfrågningar till rekryteringsleverantörer 
 • hanterar inkommande samtal och email från framtida möjliga leverantörer 
 • avtalshantering avseende eventuella befintliga rekryteringsramavtalsleverantörer
 • on- och offboarding

Procurement Services (Upphandlingstjänst)

Ework matchar den bäst lämpade rekryteringsleverantören för varje enskilt rekryteringsbehov eller specifik roll.

Ework;

 1. är en rådgivande part och experter på att ställa rätt krav för att hitta rätt rekryteringsleverantör
 2. sammanställer referenser, tidsramar och servicenivåer 
 3. har kunskap om rådande marknadspriser för rekryteringsarvoden oavsett roll
 4. searchar och presenterar de bäst lämpade rekryteringsleverantörerna 
 5. förhandlar arvoden, hanterar kontraktering och fakturering 


Kontakt

Anna-Karin Cederholm-Wik

 
+46 (0)739 60 55 74

 

sales@eworkgroup.com

Relaterat