Recruitment Services

Ework Recruitment Services

Ework erbjuder flexibla rekryteringslösningar för alla rekryteringsbehov. Våra tjänster kan anpassas för att täcka hela processen från search och urval till onboarding av ny personal. Genom att använda Ework som rekryteringspartner avlastas HR-funktionen samtidigt som vi kan garantera en oberoende leverans av kompetens.

Tjänster och erbjudanden - Recruitment Services

 1. HR- och rekryteringskonsulter
  Team-leverans eller enskilda resurser
 2. Recruitment Desk
 3. Procurement Service (Upphandlingstjänst)

HR- och rekryteringskonsulter

Ework erbjuder kompetenta rekryteringskonsulter, matchar och skapar högfunktionella team med rätt egenskaper för respektive behov. 

Tjänsten kan används för att;

 • bemanna vid tillfälliga rekryteringstoppar 
 • stärka företagets varumärke (Employer Branding)
 • säkerställa rätt framtida behov av kompetens 

Ework kan även erbjuda ytterligare resurser för att stärka existerande HR-funktion vid toppar, föräldraledigheter etc.

Recruitment Desk

Recruitment Desk är en helhetslösning där hela eller delar av rekryteringsprocessen outsourcas. 

Genom att använda Ework som rekryteringspart får du tillgång till vårt global nätverk av rekryteringsleverantörer. Oavsett vilken kompetens som efterfrågas kommer Ework matcha rätt rekryteringsleverantör för det specifika behovet eller för den specifika rollen. 

Ework agerar brygga mellan HR-funktionen och valda rekryteringsleverantörer. Samtliga rekryteringsleverantörer kan kontrakteras på Ework’s ramavtal vilket innebär att du endast behöver ha en kontrakts- och faktureringspart. Ework Recruitment Desk-team kan sitta onsite eller remote. 

Recruitment Desk-team hanterar;

 • harmonisering av leverantörsavtal och villkor i enlighet med uppsatta processer 
 • fördelar rekryteringsförfrågningar till rekryteringsleverantörer 
 • hanterar inkommande samtal och email från framtida möjliga leverantörer 
 • administration av kontrakt och signering 
 • on- och off boarding

Procurement Services (Upphandlingstjänst)

Ework matchar bäst lämpade rekryteringsleverantör för varje enskilt rekryteringsbehov eller specifik roll.

Ework;

 1. är en rådgivande part och är experter på att ställa rätt krav för att hitta rätt rekryteringsleverantör
 2. sammanställer referenser, tidsramar och servicenivåer 
 3. har kunskap om rådande marknadspriser för rekryteringsarvoden
 4. searchar och presenterar de bäst lämpade rekryteringsleverantörerna 
 5. förhandlar arvoden, hanterar kontraktering och fakturering 


Kontakt

Anna-Karin Cederholm-Wik

 
+46 (0)739 60 55 74

 
anna-karin.wik@eworkgroup.com

Relaterat