Investerare

Samarbete med Ework stärker tillväxten

Grundat år 2000, noterat på Nasdaq Stockholm, med över 13 500 oberoende konsulter på uppdrag, skapar vi tillsammans med våra kunder och konsulter en långsiktigt hållbar talangförsörjning.

Med fokus på IT/OT, R&D, Engineering och Business Development arbetar våra engagerade medarbetare ständigt för att möjliggöra för individer och organisationer att uppfylla sin potential till gagn för individer, organisationer och samhället.

Årsstämma 2023

Ework Groups årsstämma 2023 ägde rum tisdagen den 25 april 2023 kl. 15.00 i våra lokaler på Vasagatan 16, 6 tr. 111 20 Stockholm. 

Kallelse och andra dokument till årsstämman

Webcast Q1-rapport 2023

Titta på den inspelade webcasten av Q1-rapporten: https://ir.financialhearings.com/ework-group-q1-2023

220310_EWORK_D1_0326

Nyckeltal
januari-mars 2023

Nettoomsättning: 4 567  MSEK (3 924)

Rörelseresultat: 53,7 MSEK (47)

Resultat efter skatt per aktie före utspädning: 2,36 SEK (2,05)

Q1-rapport   Investerarpresentation Q1

Senaste pressmeddelanden 

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Karin Schreil (editorial)_X9A3355-©Fond&Fond_1x1

Vidareutvecklade tjänsteerbjudandet och stärkte näverket

Trots ökad osäkerhet i Sverige och omvärlden fortsatte vi att leverera och 2022 växte omsättningen med 22 procent. Vi vidareutvecklade vårt tjänsteerbjudande, stärkte vårt nätverk och vann många nya spännande kunduppdrag. Det är en bekräftelse på att vi är på rätt spår och att vår affärsmodell är solid. Med det som grund kan vi blicka framåt och ta nästa steg på vår utvecklingsresa.

Läs mer

Kommande event

Q1-rapport
25 april, 2023

Eworks delårsrapport januari-mars 2023 släpps den 25 april.

Mer insikter

Kontakt

En man står vid fönstret och håller i papper

Investor relations


Kontakta oss: 
investorrelations@eworkgroup.com 

Prenumerationstjänst