Plattformstjänster


Verama är en onlinemarknadsplats för att hitta, attrahera och hantera konsulter. Verama ger våra kunder tillgång till verktyg och information som gör att de kan ta kontroll över hela inköpsprocessen - från förfrågningar och kontrakt till tidsrapportering och betalningar. Verama kan användas i kombination med Eworks övriga tjänster, eller som en separat tjänst, beroende på våra kunders leverantörsstrategi.

 

Kontakta oss

cp card image

Verama VMS

Systemet för leverantörshantering (Vendor Management System, VMS) är en kraftfull plattform för att hantera leverantörer. Det hjälper våra kunder att hantera hela processen från upphandling till betalning (P2P), inklusive att skapa förfrågningar, välja kandidater, kontrakt, tid- och kostnadsrapporter.

Lägre kostnader

Se till att du betalar marknadspriser för din pool av talanger och skär ner på administrativa utgifter. Förenkla genom att flytta all P2P online.

Komplexa insikter

Få tillgång till realtidsinsikter för snabbare beslutsfattande. Håll koll på utgifter, distribution, kompetens och mer. Låt vår data optimera din verksamhet.

P2P-hantering

Hantera hela processen från upphandling till betalning (producre-to-pay, P2P), inklusive skapandet av förfrågningar, urval av konsulter, hantering av kontrakt och analys av tid- och kostnadsrapporter.

Ökad effektivitet

Konsolidera alla processer i en plattform och få tillgång till kraftfull dataanalys för enkelt beslutsfattande.

Efterlevnad

Leverantörsramavtal, godkännandeprocesser, prislistor med mera lagras i enlighet med GDPR.

Öppen marknadsplats

Verama låter dig arbeta med vilken leverantör som helst på den öppna marknaden. Kombinera dina egna godkända leverantörer med konsulter.

Begär en demo

 

Gå till Verama VMS

Ofta kombinerat med