Vårt ansvar

Vårt ansvar inkluderer å integrere bærekraftig forretningspraksis gjennom hele verdikjeden. Dette ved å redusere bærekraftsrisikoer, utnytte muligheter og stadig forbedre forsvarlig styring, etterlevelse, prosesser, verktøy og organisering.

220311_EWORK_D2_3469

Bærekraft

Ework Group signerte FNs Global Compact i 2017. Vi er forpliktet til å innlemme de ti prinsippene i FNs Global Compact i vår strategi, retningslinjer og prosedyrer, og til å etablere en kultur med integritet og kontinuerlig forbedring. Vi er også forpliktet til å delta i samarbeidsprosjekter som fremmer FNs bredere utviklingsmål, spesielt bærekraftsmålene. Ework Groups årlige bærekraftsrapport er vår kommunikasjon om fremgang.

Ework Group Environmental Policy →

Ework Sustainability Report 2022 →

Vi streber etter å redusere vårt miljømessige fotavtrykk og ha en positiv innvirkning ved å fokusere på bærekraftige innkjøp av varer og tjenester, og ved å redusere vår egen energibruk, avfall og forretningsreiser.

ISO 14001 certificate →

data-policy-and-gdpr

Datapolicy og GDPR 

Vi er forpliktet og dedikert til å beskytte personvernet og konfidensialiteten til alle ansatte, kunder, partnere og konsulenter. Sikkerheten til dine data er vår prioritet.

Ework Group Privacy Policy →

ISO 27001 certificate →

220311_EWORK_D2_3208

Kvalitet

Vi streber etter å møte våre interessenters forventninger. Vår innsats styres som en del av vårt kvalitetsstyringssystem basert på kravene i den internasjonale ISO 9001-standarden, sertifisert siden 2022.

Ework Group Quality Policy →

ISO 9001 certificate →

code-of-conduct

Code of Conduct

Vi forventer at alle våre forretningsrelasjoner: kunder, leverandører og konsulenter tilpasser sin virksomhet deretter.

Ework Group Code of Conduct →

Code of Conduct for Suppliers →

Varslertjeneste

Vi støtter bærekraftig og etisk forretningspraksis og har en nulltoleransepolitikk mot korrupsjon og feil oppførsel. Det er viktig for alle som representerer Ework Group å si fra i situasjoner som ikke er i tråd med våre etiske retningslinjer eller retningslinjer, eller som bryter loven. Både eksterne parter og ansatte i Ework Group kan bruke nettsystemet Whistleblowing Service. Den er anonym og tilgjengelig for alle.

Report a breach via the whistleblowing platform →

Ework Group AB

Other Ework Group companies

Din tilbakemelding

Vi gjør vårt beste for å gjøre ting på riktig måte, derfor er vi interessert i å høre fra deg - enten det er ros, klager eller forslag.