Ework_ImageBank_Industries_Energy Group (12)

Nasza odpowiedzialność

Nasza odpowiedzialność obejmuje stosowanie zrównoważonych i odpowiednich praktyk biznesowych. Jest to możliwe dzięki ograniczeniu ryzyka związanego z rozwojem, stałą poprawę zarządzania, procesów, narzędzi i organizacji.

social-responsability-2


Zrównoważony rozwój

Ework Group jest sygnatariuszem UN Global Compact od 2017 roku. Zobowiązujemy się do włączenia dziesięciu zasad UN Global Compact do naszej strategii, polityk i procedur oraz do tworzenia kultury uczciwości i ciągłego rozwoju. Jesteśmy zaangażowani we wspólne projekty, które realizują szersze cele ONZ, w szczególności Cele Zrównoważonego Rozwoju. Coroczne postępy komunikujemy w naszym raporcie Ework Group.

Ework Group Environmental Policy →

Ework Sustainability Report 2023 →

Dążymy do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko, koncentrując się na zrównoważonym działaniu oraz zmniejszając zużycie energii, odpadów i podróży służbowych.

ISO 14001 certificate →

maarten-deckers-T5nXYXCf50I-unsplash


Polityka danych i RODO

Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności i poufności naszych pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem.

Ework Group Privacy Policy →

ISO 27001 certificate →

justin-buisson-XdPFwFEL2jw-unsplash-tiny (1)


Jakość

Dążymy do spełniania oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Działamy zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością, opartym na wymaganiach międzynarodowej normy ISO 9001, certyfikowanym od 2022 roku.

Ework Group Quality Policy →

ISO 9001 certificate →

Stockholm-officeZasady postępowania

Oczekujemy, że wszystkie nasze relacje biznesowe: z klientami, dostawcami i konsultantami będą zgodne z zasadami postępowania.

Ework Group Code of Conduct →

Code of Conduct for Suppliers →

Informowanie o nieprawidłowościach

Wspieramy zrównoważone i etyczne praktyki biznesowe, stosujemy politykę zerowej tolerancji wobec korupcji i uchybień. Dla wszystkich osób reprezentujących Ework Group ważne jest, aby zabierać głos w sytuacjach, które nie są zgodne z naszymi Zasadami Postępowania lub polityką. Zarówno osoby zewnętrzne, jak i pracownicy Ework mogą skorzystać z Systemu Zgłoszenia Nieprawidłowości. Jest on anonimowy i dostępny dla wszystkich.

Report a breach via the whistleblowing platform:

Sprawdź także

O nas

Kontaktując klientów i specjalistów, łączymy doskonałe pomysły i genialne umysły z korzyścią dla osób, organizacji i społeczności.

CZYTAJ WIĘCEJ →

Kadra zarządzająca

Zapoznaj się z kadrą zarządzającą oraz radą nadzorczą Ework Group.

CZYTAJ WIĘCEJ →

Prasa i media

Odwiedź sekcję Prasa i media, aby znaleźć najnowsze komunikaty prasowe Ework, materiały mediowe i dane kontaktowe.

CZYTAJ WIĘCEJ →