Ework_ImageBank_Industries_Energy Group (12)

Vårt ansvar

Vårt ansvar inkluderar att integrera hållbara affärsmetoder genom hela värdekedjan. Detta genom att minska hållbarhetsrisker, ta vara på möjligheter och att stadigt förbättra sund styrning, efterlevnad, processer, verktyg och organisation.

social-responsability-2

Hållbarhet

Ework Group signerade FN:s Global Compact 2017. Vi har åtagit oss att införliva de tio principerna i FN:s Global Compact i vår strategi, policyer och procedurer, och att etablera en kultur av integritet och ständiga förbättringar. Vi är också engagerade i att engagera oss i samarbetsprojekt som främjar FN:s bredare utvecklingsmål, särskilt målen för hållbar utveckling. Ework Groups årliga hållbarhetsrapport är vår kommunikation om framsteg.

Ework Group Environmental Policy →
Ework Hållbarhetsrapport 2023 →
ISO 14001 certificate →

Vi strävar efter att minska vårt miljöavtryck och göra en positiv inverkan genom att fokusera på hållbar upphandling av varor och tjänster, och genom att minska vår egen energianvändning, avfall och affärsresor.

Science-based target 2030
Ework Group AB förbinder sig att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) inom scope 1 och scope 2 med 42% fram till 2030 med år 2022 som basår, och att mäta och minska sina utsläpp inom scope 3.

maarten-deckers-T5nXYXCf50I-unsplash


Datapolicy och GDPR

Vi är engagerade och dedikerade till att skydda integriteten och sekretessen för alla anställda, kunder, partners och konsulter. Säkerheten för dina uppgifter är vår prioritet.

Ework Group Privacy Policy →

ISO 27001 certificate →

justin-buisson-XdPFwFEL2jw-unsplash-tiny (1)


Kvalitet

Vi strävar efter att möta våra intressenters förväntningar. Våra insatser styrs som en del av vårt kvalitetsledningssystem baserat på kraven i den internationella ISO 9001-standarden, certifierad sedan 2022.

Ework Group Quality Policy →

ISO 9001 certificate →

Stockholm-officeUppförandekod

Vi förväntar oss att alla våra affärsrelationer: kunder, leverantörer och konsulter anpassar sin verksamhet därefter.

Ework Group Code of Conduct →

Code of Conduct for Suppliers →

Visselblåsartjänst

Vi stödjer hållbara och etiska affärsmetoder och har en nolltoleranspolicy mot korruption och tjänstefel. Det är viktigt för alla som representerar Ework Group att säga ifrån i situationer som inte är i linje med vår uppförandekod eller policyer, eller som bryter mot lagen. Både externa parter och anställda i Ework Group kan använda onlinesystemet Whistleblowing Service. Den är anonym och tillgänglig för alla.

Rapportera via visselblåsartjänsten:

Du kanske också vill besöka

Ledning & styrelse

Utforska mer om ledningsteamet, marknadsenheter och styrelsemedlemmarna i Ework Group.

LÄS MER →

Press & media

Om du är journalist och har frågor om Ework Group, tveka inte att kontakta Eworks presskontakt.

LÄS MER →

Om oss

Genom att koppla samman kunder och konsulter i partnerskap sammanför vi fantastiska idéer med briljanta hjärnor, till gagn för den enskilde, organisationer och samhället.

LÄS MER →