Ework_ImageBank_People_Female_Interacting_01 Vector light blue

Aktien

Hitta den senaste aktieinformationen, prisinformation, utdelning och största aktieägare. 

Total Shareholders Return

Största aktieägarna

Per den 31 mars 2024
Antal aktier Röster & kapital (%)
Investment AB Arawak* 6 813 691 39,41
Avanza Pension 3 345 998 19,36
Protector Forsikring ASA 859 419 4,97
Katarina Salén, privat och genom bolag 472 962 2,74
Patrik Salén med familj, genom bolag 398 000 2,3
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial 376 970 2,18
Karin Schreil genom bolag 252 000 1,46
Verdipapirfondet fondsfinans 250 000 1,45
Nordnet Pensionsförsäkring AB 187 336 1,08
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 187 424 1,08
Summa 13 144 800  76,04
Övriga 4 142 475 23,96
Summa 17 287 275 100

* Staffan Salén med familj 86,2 %, Erik Åfors 13,8 %.

Analytiker

Analytiker som följer Ework Group. 

Investmentbank/Analysföretag  Analytiker
ABG Sundal Collier Simon Granat