Ework_ImageBank_People_Female_Interacting_01 Vector light blue

Aktien

Hitta den senaste aktieinformationen, prisinformation, utdelning och största aktieägare. 

Total Shareholders Return

Största aktieägarna

Aktieägare 31 december 2023
Antal aktier Röster & kapital (%)
Investment AB Arawak* 6 813 691 39,4
Avanza Pension 3 352 322 19,4
Protector Forsikring ASA 894 268 5,2
Katarina Salén, privat och genom bolag 473 962 2,7
Patrik Salén med familj, genom bolag 398 000 2,3
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial 376 970 2,2
Karin Schreil genom bolag 252 000 1,5
Verdipapirfondet fondsfinans 250 000 1,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB 191 192 1,1
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 187 559 1,1
Summa 13 189 964  76,3
Övriga 4 097 311 23,7
Summa 17 287 275 100

* Staffan Salén med familj 86,2 %, Erik Åfors 13,8 %.

Analytiker

Analytiker som följer Ework Group. 

Investmentbank/Analysföretag  Analytiker
ABG Sundal Collier Simon Granat