Aktien

Total Shareholders Return

Största aktieägarna

Aktieägare 31 december 2022

Antal aktier Röster & kapital
Investment AB Arawak* 6 813 691 39,4%
Avanza Pension 3 198 989 18,5%
Protector Forsikring ASA 1 737 682 10,1%
Katarina Salén, privat och genom familjebolag 473 962 2,7%
Patrik Salén med familj och genom bolag 397 500 2,3%
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial 377 730 2,2%
Karin Schreil genom bolag 252 000 1,5%
Handelsbanken Liv Försäkring AB 182 795 1,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 162 736 1,0%
Claes Ruthberg 155 000 0,9%
Summa 13 504 953 79,6%
Övriga 3 782 322 20,4%
Summa 17 287 275 100%


* Staffan Salén med familj 86,2 %, Erik Åfors 13,8 %.

Analytiker

Analytiker som följer Ework Group. 

Investmentbank/Analysföretag  Analytiker
ABG Sundal Collier Simon Granat