Aktien

Total Shareholders Return

Största aktieägarna

Aktieägare 30 september 2022

Antal aktier Röster & kapital
Investment AB Arawak* 6 760 358 39,2%
Avanza Pension 3 178 895 18,4%
Protector Forsikring ASA 1 737 682 10,1%
Katarina Salén, privat och genom företag 473 962 2,8%
Patrik Salén med familj och genom företag  397 500 2,3%
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial 377 730 2,2%
Karin Schreil genom företag 252 000 1,5%
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 182 795 1,1%
Mikael Gunnarsson 162 000 0,9%
Claes Ruthberg 155 000 0,9%
Summa 13 677 922 79,4%
Övriga 3 561 753 20,6%
Total 17 239 675 100%


* Staffan Salén med familj 86,2 %, Erik Åfors 13,8 %.

Analytiker

Analytiker som följer Ework Group. 

Investmentbank/Analysföretag  Analytiker
ABG Sundal Collier Simon Granat