Helhetslösningar för alla  talangbehov

Vi skapar framgångsrika samarbeten, kopplar samman konsulter och kunder i partnerskap, genom att sammanföra briljanta hjärnor med fantastiska idéer, till gagn för den enskilde, organisationer och samhället.

Koppla samman, inte mäkla, är framtiden för uppdragstagare och uppdragsgivare.

Kunder Partners & konsulter

För partners & konsulter

Man som tittar i sin mobil framför sin dator

Hur det fungerar

 

Verama kopplar samman konsulter med företag och organisationer som leter efter talanger. Du kan lätt hitta intressanta uppdrag, samarbeta mer effektivt inom ditt team och använda smarta lösningar som stärker ditt företag.

Lär dig mer →

Hitta de senaste uppdragen

Gå till Verama Marketplace

Man tittar ut genom ett stort fönster

Remote Sourcing Center 

Centrets syfte är att ge våra kunder tillgång till en bredare, mer diversifierad pool av konsulter som kan arbeta på distans. Det gör det också möjligt för oss att säkra topptalanger inom nischsegment. I tider då konkurrensen om talang är extremt utmanande, är vårt Remote Sourcing Center en stor möjlighet för våra kunder. Centrets resurser kommer primärt från Polen och Rumänien, och har uppdrag hos kunder i alla våra marknader. Det kommer även vara möjligt att rekrytera resurser från andra länder. 

Upptäck våra tjänster 

 
 
Kunder  Partners & konsulter