matthew-henry-VviFtDJakYk-unsplash Vector light blue

Investerare

Samarbete med Ework stärker tillväxten

Grundat år 2000, noterat på Nasdaq Stockholm, med över 13 500 oberoende konsulter på uppdrag, skapar vi tillsammans med våra kunder och konsulter en långsiktigt hållbar talangförsörjning.

Med fokus på IT/OT, R&, Engineering och Business Development arbetar våra engagerade medarbetare ständigt för att möjliggöra för individer och organisationer att uppfylla sin potential till gagn för individer, organisationer och samhället.

Webcast Q2-rapport 2024

Titta på webcasten av Q2-presentationen kl. 13:00, 19 juli 2024:
https://financialhearings.com/event/49090 

sigmund-AQTA5E6mCNU-unsplashNyckeltal Q1 2024

Nettoomsättning: 4 225 MSEK (4 558)
Rörelseresultat: 44,7 MSEK (53,7)
Resultat efter skatt per aktie före utspädning: 2,11 SEK (2,36)

annual_report_2023_sv

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Stärkt position och ökat värdeskapande för fortsatt lönsam tillväxt

Under 2023 fortsatte Ework Group att ta viktiga steg i vår strategiska utveckling, samtidigt som vi navigerade i en blandad och delvis utmanande marknad. Vår långsiktiga och tydliga målbild hjälpte oss att prioritera och hålla en fast kurs under året. Målet är ett ännu konkurrenskraftigare och mer skalbart Ework, vilket bland annat resulterade i en plan för införande av en uppdaterad operativ modell i början av 2024.

LÄS MER →

Bokslutskommuniké 2024

Eworks bokslutskommuniké Q1.2024 släpps den 2 maj 2024.

Q1-rapport    2 maj 2024

Mer insikter

Aktien

Hitta den senaste aktieinformationen, kursinformation, utdelning och största aktieägare.

LÄS MER →

Finansiell information

Ework Groups historiska finansiella resultat och nyckeltal.

LÄS MER →

Faktablad

Information om Ework Group som en investering.

LÄS MER →

Ework_ImageBank_ScandinavianHeritage_Archipelago-1
Investor relations

investorrelations@eworkgroup.com 

 

Prenumerationstjänst