Investerare

Samarbete med Ework stärker tillväxten

Grundat år 2000, noterat på Nasdaq Stockholm, med nästan 13 000 oberoende konsulter på uppdrag, skapar vi tillsammans med våra kunder och konsulter en långsiktigt hållbar talangförsörjning.

Med fokus på IT/OT, R&D, Engineering och Business Development arbetar våra engagerade medarbetare ständigt för att möjliggöra för individer och organisationer att uppfylla sin potential till gagn för individer, organisationer och samhället.

Vår senaste Q3-rapport januari - september 2022

 

220310_EWORK_D1_0326

Nyckeltal
Juli-september 2022

Nettoomsättning: 3 492 MSEK (2 815)

Rörelseresultat: 46,4 MSEK (23,5)

Resultat efter skatt per aktie före utspädning: 2,04 SEK (1,06)

Q3-rapport   Investerarpresentation Q3

Senaste pressmeddelanden 

Kommande event

Q4-rapport
9 februari, 2023

Eworks bokslutskommuniké för perioden januari-december 2023 släpps den 9 februari.

Årsredovisning

report-2021

Ework stärker sin position som marknadsledare

Under 2021 har Ework ytterligare förstärkt sin ledande position på konsultmarknaden. Kompetensförsörjningen är en av vår tids viktigaste frågor och Ework är en aktör som erbjuder konkreta lösningar.

Läs mer

Mer insikter

Kontakt

En man står vid fönstret och håller i papper

Investor relations


Kontakta oss: 
investorrelations@eworkgroup.com 

Prenumerationstjänst