Marknadsinsikter

Ework har kopplat samman tusentals människor till meningsfullt arbete sedan år 2000. Under dessa år har vi skaffat oss mycket kunskap och insikter om branschen, trender och vad som fungerar. Ta del av dem här.

Future of Work

Future of Work

Sättet vi arbetar på idag är inte nödvändigtvis det sätt vi vill arbeta på i framtiden. Ta del av vår syn och erfarenhet om hur detta utvecklas.

Insikter om Future of Work →

Kunskapsekonomin

Kunskapsekonomin

En blomstrande kunskapsekonomi är fördelaktig för individer, organisationer och samhället i stort. Kompetensekonomin är konceptet där kompetenser ses som framtida valuta. Lär dig mer om vikten av kompetenser och vad som påverkar framtiden för arbete.

Insikter om kunskapsekonomin →

Future of Business

Future of Business

Grön omställning, digitalisering och trender inom framtidens arbete omformar affärsmiljön. Lär dig hur din kompetensstrategi kan hjälpa dig att bli mer konkurrenskraftig och växa ditt företag i framtiden.

Insikter om Future of Business →

Talanghantering

Talanghantering

Strategiska lösningar för talanghantering som kopplar ihop briljanta hjärnor med bra idéer. Lär dig kartläggning av kompetens och talangplanering, och vilka fördelar det finns med att sätta KPI:er som går bortom kostnad och gå från rollbaserad rekrytering till objektivbaserad - där kompetenser får ta plats. 

Insikter om talanghantering →

Senaste marknadsrapporterna

In the survey, covering six different areas, we delved into the dynamic landscape of the consulting market, shedding light on key insights that will shape the industry's trajectory in the coming years.

Download the report now →

Currently, we are living in a time of economic challenges, shifts in society and a growing skill shortage that impact the labor market. In our market report we dig deeper into what is happening in the market. 

Download the report now →

We have conducted a brief analysis of the factors and trends impacting society at present and also share data that illustrates how we perceive these influences on the consulting market.

Download the report now →

Insights, challenges and the latest trends in IT from the experts’ perspective

During Q4 2022, Ework Group conducted an in-house survey in Poland, with answers from 288 professionals. The results are also complemented with information from our digital platform Verama.

Download the report now →