Ework_ImageBank_Workspace_Device_02 Vector light blue

Recruitment Solutions

Eworks rekryteringslösning är ett skräddarsytt partnerskap som sömlöst integreras med ditt HR- eller Talanganskaffningsteam. Vårt uppdrag är att låsa upp din organisations fulla potential genom att attrahera, välja ut och introducera toppkvalificerad talang.

Kontakt

Kontakt

Omdefiniera rekrytering

Förmågan att attrahera och behålla bra talanger är avgörande för att uppnå affärsmål. När det gäller permanent rekrytering söker organisationer efter bästa praxis för att säkerställa att de får den talang de behöver, med en viss hastighet, hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Här kommer Ework in i bilden.

Vi effektiviserar din rekryteringsprocess för permanentanställda med vår RPO-tjänst (Recruitment Process Outsourcing). Vi är inte bara en annan tjänsteleverantör; vi är en förlängning av ditt team. Vårt mål är enkelt: attrahera de bästa talangerna, minska kostnaderna och öka effektiviteten.

Byggstenarna i våra lösningar inkluderar arbetskraftsplanering, marknadsinsikt och analyser, strategisk källsökning, effektivitet i rekryteringsprocessen, skalbarhet, kostnadsbesparingar samt rekryteringsteknologier.

user

Snabb tillgång till talanger

Innovativ strategisk sourcing och nätverksbyggande förkortar tid till anställning och förbättrar kandidatupplevelsen.

money-square

Kostnadskontroll

Ökad transparens och förbättrad kostnadskontroll genom att använda rekryteringsteknologier och genomföra standardiserade processer med stöd från ett dedikerat rekryteringsteam.

spiral

Skalbara lösningar

Vi kan leverera hela rekryteringslivscykeln såväl som ta en mer selektiv ansats. Vi har förmågan att anpassa oss efter föränderliga organisatoriska krav.

clipboard-check

Efterlevnad

Efterlevnad av lokala lagar och förordningar samt omedelbar tillgång till en effektiviserad rekryteringsorganisation som täcker hela processen, från arbetskraftsplanering till introduktion, för att säkerställa överensstämmelse.

Så här fungerar det

Eworks rekryteringslösningar är skalbara för att passa ditt företags behov.

image placeholder

Stöd för interna talangteam

Ework stödjer ert egna talangteam när ni har en hög arbetsbelastning. 

image placeholder

Outsourca specifika delar

Ework tar ansvar för rekryteringen av specifika roller och kunskapsområden eller för specifika projekt.

image placeholder

Helhetsansvar

Ework tar ett helhetsansvar för hela er rekryteringsprocess .

De rätta teknologierna

Ework kan implementera, eller använda ett befintligt, Applicant Tracking Systems (ATS) för att låta våra kunder ha kontroll och skapa transparens genom hela rekryteringsprocessen:

→ Sourcing av kandidater
→ Kandidathantering 
→ Förgranskning av kandidater 
→ Urval av kandidater
→ Lämna anställningserbjudande
→ Onboarding av anställda
→ Recruitment process optimization

Eworks kontoteam kommer även att hantera HR-system på uppdrag av våra kunder.

depth

FAQ

RPO står för Recruitment Process Outsourcing och innebär att ett företag outsourcar ansvaret för delar eller hela sin rekryteringsfunktion till en extern partner. RPO är utformat för att föra kvalificerade kandidater till en potentiell arbetsgivare med minimerad arbetsbelastning för interna personalresurser (HR).

De huvudsakliga skillnaderna mellan RPO och en rekryteringstjänst: Rekryteringstjänster fokuserar vanligtvis på att söka och granska potentiella kandidater för en särskild roll och får betalt på provisionsbasis. Å andra sidan tar RPO vanligtvis ut en fast avgift som omfattar alla rekryteringsrelaterade kostnader kopplade till olika processer.

1. Identifiering av behov för nytt antal anställda, ersättning eller behov av temporär ersättare.

2. Talanganskaffningsspecialist stödjer vid strategisk planering och skapande av profil (i tillämpligt applikationsspårningssystem).

3. Annonsering på eworkgroup.com, LinkedIn och andra relevanta jobbportaler.

4. Screening-samtal, ansökningar, tester, intervjuer. Rapporter och feedback-anteckningar skickas till dig som rekryteringsansvarig.

5. Referenser kontaktas för slutkandidaten.

6. Rekryteringsansvarig skickar erbjudandet till den valda kandidaten.

Ja, vi erbjuder rekryteringstjänster som täcker allt från början till slut. 

Vi använder Team Tailor, Cornerstone men vi kan också arbeta i det ATS som kunden redan använder.

Ja det kan vi.

Strategisk såväl som fjärr- och platsbunden sökning för att kunna nå den största poolen av talanger. Vi bygger också specifika talangpooler för våra kunder.

Tilläggstjänster

 Workforce Insights

Genom att kombinera Eworks data och kunskap med data från utvalda och etablerade analytiker och källor inom vårt område tillhandahåller vi våra kunder värdefulla insikter och kan agera som en rådgivande partner.

LÄS MER →

Protective Security

Minska riskerna i ditt företag. Oavsett om du anställer nya medarbetare eller tar in konsulter, ger våra säkerhetstjänster dig den tydlighet och förtroende du behöver.

LÄS MER →

Senaste nyheterna från Ework

Kostnadsfri rådgivning

Osäker på dina exakta behov? Boka en kostnadsfri rådgivningssession med oss, och vi kommer att guida dig till att upptäcka den optimala lösningen för dina specifika behov.

Boka nu