Mitä on työn tulevaisuus?

Työn tulevaisuus tai future of work, on yksi termeistä, joka on pompahdellut esiin ahkerasti viime vuosien aikana. Mutta mitä tämä termi pitää sisällään? 

Työn tulevaisuus viittaa työelämään, sekä työpaikkoihin vaikuttaviin muutoksiin ja trendeihin. Näitä voivat olla mm. teknologian kehitys, muuttuvat työkulttuurit ja lisääntynyt joustavuus työjärjestelyissä. Kuten aina muutokset tuovat mukanaan niin mahdollisuuksia kuin haasteitakin. 

Mikä on tärkeää työn tulevaisuus -käsitteessä? 

Työn tulevaisuus -käsitettä voidaan tarkastella useista eri kehityssuunnista ja näkökulmista, aina globaaleista paikallisiin trendeihin. Kuten aiemmin mainitsimme, niin työn tulevaisuus vaatii organisaatioilta ja yksilöiltä sopeutumista sen mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, sekä mahdollisiin haasteisiin.

 

Näkemyksiä ja trendejä, jotka vaikuttavat työn tulevaisuuteen:

Digitaalinen transformaatio: Teknologian, automaation ja tekoälyn lisääntyvä käyttö muuttaa työprosesseja, luoden samalla uusia ammattirooleja.

Joustavat työjärjestelyt: Etä- ja hybridityön hyväksyntä ja käyttöönotto lisääntyvät entisestään, tämän antaen työntekijöille mahdollisuuden työskennellä perinteisten toimistoympäristöjen ulkopuolella.

Osaamisen kehittäminen: Työn tulevaisuus, future of the work, tuo mukanaan myös jatkuvaa osaamisen kehittämisen tarvetta, jotta pystymme vastaamaan teknologisten muutosten ja työmarkkinoiden odotusten tahtiin.

Monimuotoisuus, osallisuus ja sopeutumiskyky: Tulevaisuuden työpaikoilla ymmärretään ja painotetaan enemmän monimuotoisuutta ja osallisuutta. Tämän lisäksi tulee olemaan keskeistä olla joustava ja mukautuva nopeasti muuttuvassa työympäristössä.

Painopiste hyvinvointiin: Työntekijöiden fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseen panostetaan entistä enemmän sitoutumisen ja tuottavuuden lisäämiseksi.