Neljä ongelmaa, jotka MPS-kumppani voi auttaa ratkaisemaan

MSP-kumppani (Managed Service Provider) auttaa yrityksiä löytämään ja hallinnoimaan ulkoista työvoimaa, jolla on yritykselle tarvittavaa osaamista. Mihin MSP:tä oikein tarvitaan, ja mihin neljään haasteeseen se voi vastata?

Etenkin suuret yritykset, joilla on sadoittain toimeksiantosuhteessa olevia asiantuntijoita eli esimerkiksi freelancereita, ovat käyttäneet MSP-palvelua jo vuosia IT-toimintojen ja IT-ylläpidon ulkoistamiseen. Yhä useammin myös keskisuuret yritykset ovat ottaneet palvelun käyttöönsä. MSP-palvelua hyödynnetään erityisesti silloin, kun on yrityksellä on useita eri toimeksiantoja ja tehtäviin tarvitaan monenlaista osaamista, jota ei välttämättä ole yrityksen sisällä. 

Lue lisää Managed Services -palvelusta täällä.

 

Neljä ongelmaa, joissa MSP-kumppani voi auttaa sinua 

Milloin MSP-palvelua kannattaa harkita, ja millaisia haasteita ja ongelmia sen avulla voidaan ratkaista? Kerromme alla neljä kohtaa, joissa MSP-kumppani voi olla avuksi.

 

1. Osaamisen hankintaprosessin kehittäminen

MSP-kumppani voi auttaa yritystäsi ulkoisen osaamisen ja työvoiman hankintaprosessissa. Valitettavan monilla yrityksillä on käytössään tehottomia ja kalliita prosesseja liittyen osaamisen hankintaan eri toimittajilta – jos niitä edes on. Yritykselläsi ei välttämättä ole tarvittavia rakenteita tai oikeanlaista tietotaitoa toimittajaverkoston johtamiseen, etenkin jos eri osastojen yhteistyö on puutteellista. MSP auttaa yritystäsi rakenteen luomisessa ja toimittajapohjan selkeyttämisessä niin, että kaikille toimittajille käytetään samaa prosessia. Kun prosessit ovat kunnossa, voit vaikuttaa enemmän ulkoisten asiantuntijoiden tuntihintoihin ja maksuehtoihin. Lisäksi MSP-kumppani huolehtii puolestasi toimeksiantoon valitsemiesi freelancereiden arvioimisesta ja pitää heihin yhteyttä. Näin työntekijäsi voivat keskittyä paremmin yrityksesi ydinliiketoimintaan.

2. Kokonaiskuva

Usein yritysten osastot toimivat erillisinä yksikköinä, jolloin voi jäädä epäselväksi, kuinka monta toimeksiantosuhteessa olevaa asiantuntijaa tai freelanceria yrityksellä kokonaisuudessaan on. Asiantuntijoita ja freelancereita ei ole ehkä lisätty yhteiseen tietokantaan, jolloin sopimukset ja muut tärkeät paperit ovat hajallaan eri tietokoneiden muisteissa tai sähköpostin uumenissa. Tämä voi aiheuttaa hankaluuksia, paitsi asiantuntijoiden lähtiessä muualle myös silloin, kun halutaan tarkastella tarkemmin ulkoisten asiantuntijoiden työsuorituksia tai luoda pidempiä toimeksiantosuhteita freelancereiden kanssa. MSP pitää huolen siitä, että kaikki tiedot löytyvät samasta paikasta. Lisäksi se auttaa luomaan kokonaisvaltaisemman kuvan yrityksen väliaikaisesta työvoimasta. MSP antaa sinulle välineet, joiden avulla voit luoda pitkäkestoisia toimeksiantosuhteita asiantuntijoiden kanssa.

3. Kustannustehokkuus

Yrityksen eri osastot joutuvat usein kiristämään kustannuksiaan markkinatilanteen muuttuessa. MSP-kumppani voi auttaa yritystäsi muodostamaan paremman yleiskuvan ulkoiseen työvoimaan käytettävistä resursseista, kun suurin osa toimittajasopimuksista käsitellään yhden kanavan kautta. Esimerkiksi asiantuntijoiden hintataso voi nimittäin vaihdella paljonkin yrityksen sisällä eri yksiköiden välillä, ja kun prosessit eivät ole yhtenäisiä ja läpinäkyviä, voi kustannusten pienentäminen kymmenelläkin prosentilla olla haastavaa.

4. Lakien ja säädösten noudattaminen

On haastavaa pysyä kartalla kaikista eri laeista ja säädöksistä. Samat lait ja säädökset eivät välttämättä päde vakituisiin ja väliaikaisiin työntekijöihin tai toimeksiantosuhteessa oleviin henkilöihin. Asiat mutkistuvat usein entisestään, kun asiantuntijoita palkataan eri markkina-alueilta. Asiantuntija-apu on usein elintärkeää yrityksesi kansainvälistyessä, ainakin jos yritykselläsi ei ole käytössään mittavaa lakiosastoa, joka ymmärtää väliaikaistyövoimaa koskevat lait ja säädökset.

Oletko harkinnut MSP:n kaltaista ratkaisua? Lue täältä lisää MSP:stä tai ota meihin yhteyttä täällä ja kysy lisää kuinka voimme auttaa yritystäsi!