Future of Work 2023 -tutkimus

Free Trade Europa julkaisi lokakuussa Future of Work Study 2023 -raportin. Tässä muutamia nostoja raportista.

Viime vuosina työmarkkinat ovat kokeneet muutoksen, jonka taustalla on pääasiassa digitekniikan nopea kehitys. Digitalisaatio yhdessä työkalujen, kuten ChatGPT:n, videokokousten ja useiden muiden verkkopalvelujen laajan käyttöönoton kanssa, on muuttanut perusteellisesti ihmisten tapaa työskennellä ja olla yhteydessä toisiinsa työpaikoilla. Yksi merkittävimmistä muutoksista on ollut etätyön nousu, jonka ovat mahdollistaneet etenkin erilaiset viestintäalustat ja -työkalut. Tämän seurauksena maantieteelliset rajat ovat muuttuneet vähemmän merkityksellisiksi, minkä ansiosta yritykset voivat hyödyntää globaalia osaajaverkostoa ja tarjota työntekijöilleen joustavia työjärjestelyjä.

Hyödynnä digitalisaation voimaa

Free Trade Europa tarkastelee pinnalla olevia käsityksiä, jotka liittyvät digitalisaatioon ja tulevaisuuden työmarkkinoihin, sekä vertailee Euroopan maita arvioidakseen, kuinka valmistautuneita ne ovat nopeasti etenevään kehitykseen.

Tutkimus tarjoaa eurooppalaisen vertailuanalyysin digitalisaatiosta ja työvoimasta, sekä esittää uusia hypoteeseja tarpeesta hyödyntää digitalisaation voimaa. Näitä ovat esimerkiksi uusien alustojen ja palvelujen edut yhteiskunnalle ja yksilöille, mutta myös niihin liittyvät ongelmat, joita on käsiteltävä, sekä muutokset, jotka on tehtävä onnistuakseen.

Osaajapula on kasvava ongelma

Tutkimuksessa havaittiin yhtenä kasvavana ongelmana osaajapula. Eurooppa on osaamiskriisin kourissa, mikä ei osoita merkkejä hidastumisesta. Euroopan komission tietojen mukaan yli kolme neljäsosaa EU:n yrityksistä on ilmoittanut vaikeuksista löytää työntekijöitä, joilla on tarvittavaa osaamista. Digialalla osaamispula on selkein. 40 %:lla aikuisista ja joka kolmannelta työntekijältä puuttuu digitaaliset perustaidot.

It-osaaminen on yksi kriittisimmistä osaamispulan alueista. EU-lukujen mukaan EU:ssa ICT-asiantuntijoina työskenteli noin 9 miljoonaa ihmistä. EU:n tavoite edellyttää, että vuoteen 2030 mennessä ICT-asiantuntijoita on 20 miljoonaa, mikä vastaa noin 10:tä prosenttia kokonaistyöllisyydestä. Tavoitteena on kuroa yhteen myös miesten ja naisten osuutta ICT-osaajamarkkinoilla. Nykyään vain joka viides ICT-asiantuntija ja ICT-tutkinnon suorittanut on nainen, millä voi olla vaikutusta digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun ja käyttöönottoon.

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat Freelancer-strategian

Toinen tutkimuksen havainto oli, että yrityksillä ja organisaatioilla pitäisi olla freelancer-strategia. Yritysten on varmistettava tarvittava osaaminen - tämä tarkoittaa keskittymistä motivaatioon, osallistamiseen ja näkemysten, tiedon ja ideoiden jakamiseen – riippumatta työsuhteen muodosta. Tämä vaatimus kulkee käsi kädessä sen kanssa, että yritysten tulee olla yhtälailla avoimia kaikille heidän kanssaan työskenteleville. Kaikkien työntekijöiden, vakituisista työntekijöistä freelancereihin ja väliaikaisten työntekijöiden on oltava sitoutuneita ja työskenneltävä yhteisten tavoitteiden suuntaan, jotta yritykset menestyisivät. Yrityksissä on elintärkeää ymmärtää, että tiimeissä voi olla työntekijöitä monenlaisella taustalla ja mallilla, mikä asettaa myös uusia vaatimuksia yrityksen johdolle.

Johtajat tarvitsevat uusia taitoja

Muuttuvat työmarkkinat ja uudet vaatimukset työntekijöiden sekoittumisesta ulkoisen ja sisäisen työvoiman kanssa, tuovat uusia vaatimuksia johtamistyylille ja johtajuudelle. Johtajuuden pitää heijastaa uutta todellisuutta ja olla sopusoinnussa. Johtajien on oltava ennemminkin valmentajia, eikä pomoja. Heidän on mukautettava johtamistyylinsä ympärillään oleviin osaajiin ja kyettävä räätälöimään lähestymistapaansa saadakseen parhaan hyödyn kollegoistaan ​​ja yhteistyökumppaneistaan. Tämä asettaa johtajille enemmän vaatimuksia, koska rooli on muuttunut kompleksisemmaksi ja vaatii heiltä yhä enemmän, sekä kovia että pehmeitä taitoja menestyäkseen.

Helpota, älä estä alustataloutta

Yleisesti ottaen digitalisaatio on yhdistänyt työvoiman globaalilla tasolla ja mahdollistanut, että yritykset voivat löytää osaajia ympäri maailmaa. Uudet alustat ja palvelut hyödyttävät yhteiskuntaa ja yksilöitä, kun taas etätyömahdollisuudet ja digitaaliset alustat freelancereille ja etätyöntekijöille ovat laajentaneet saatavilla olevien osaajien määrää ja lisänneet organisaatioiden monimuotoisuutta. Tällaisia ​​alustoja ovat esimerkiksi Accace, Appjobs, Ework Group, Distributed ja Supportwave. Näemme myös syntyvän alustoja tietyille erityistaidoille, mikä tukee talouden kehittymistä, sekä työntekijöiden ja organisaatioiden toiveita ja tarpeita. Päättäjien ja mielipidevaikuttajien tulisi tukea ja puhua näiden alustojen ja palveluntarjoajien puolesta.

Haluatko tutustua aiheeseen lisää? Lataa raportti kokonaisuudessaan täällä.