Mitä on Nearshoring ja miten se toimii?

Nearshoring, offshoring ja remote sourcing. 
Mitä nämä tarkoittavat ja miten ne toimivat? 
Olemme keränneet tähän blogiin muutamia mietinnän arvoisia asioita Nearshoring kokeiluun. 

Asiantuntijoiden, tai kokonaisten osastojen ulkoistamisesta on olemassa monia erilaisia termejä. Syitä sille, että yrityksellä on useita erilaisia ulkopuolisia hankintatapoja on monia, yleisimmän syyn ollen se, että yrityksellä ei ole tietyn alueen erikoisosaamista, tai on tarve löytää osaavaa henkilöstöä parempaan hintaan.

Offshoring, nearshoring vai remote sourcing 

Ulkoistuksesta puhuttaessa on tärkeää ymmärtää ero eri termien välillä, sekä tietää, mitä todella etsit. Offshoring, Nearshoring ja Remote Sourcing ovat kaikki termejä, joita käytetään kuvaamaan liiketoimintaprosessien tai tehtävien ulkoistamista kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle. Mutta näiden välillä on muutamia tärkeitä eroja.

Offshoring tarkoittaa liiketoimintaprosessien, tai tehtävien ulkoistamista ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, joka toimii maantieteellisesti melko kaukanakin yrityksen toimintamaasta. Palveluntarjoaja kykenee usein tarjoamaan osaajia huomattavasti alhaisemmilla työvoimakustannuksilla. Offshoring voi siis tarjota kustannussäästöjä, mutta sen käyttöön saattaa taas liittyä suurempia esimerkiksi viestinnällisiä, tai kulttuuriin liittyviä haasteita kuin Nearshoringin tarjontaan.

Nearshoring tarkoittaa myös liiketoimintaprosessien, tai tehtävien ulkoistamista. Mutta erona Offshoringiin käytetään lähimaassa, tai yrityksen toiminta-alueella sijaitsevaa kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa, joka toimii useimmiten kotimaata alhaisemmilla työvoimakustannuksilla. Nearshoring voi siis tarjota kustannussäästöjä, ilman että sen käyttöön liittyy samanlaisia viestinnällisiä- tai kulttuurihaasteita kuin Offshoringia käytettäessä.

Remote sourcing eli niin sanottu etähankinta on laajempi termi, joka tarkoittaa liiketoimintaprosessien,  tai tehtävien ulkoistamista kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle, joka sijaitsee kaikkialla maailmassa. Remote Sourcingiin voi sisältyä sekä Offshoring- että Nearshoring-toiminta, ja tämän lisäksi työskentelyä palveluntarjoajien kanssa, jotka toimivat samassa maassa kuin yrityksen liiketoiminta.

 

Tarve löytää osaavia asiantuntijoita

Viimeisten vuosien aikana kiinnostus Nearshoring ja Remote Sourcing -hankintaa kohtaan on lisääntynyt myös Pohjoismaissa varsin paljon. Syitä on useita, joista osaamisen tarve on yksi tärkeimmistä. Useilta aloilta puuttuu niché-asiantuntemusta, sekä yritykset ovat kiinnostuneita suuremmasta osaajajoukosta, josta valita. Pandemian vaikutuksesta etätyöskentely on yleistynyt ja se on tehnyt monista yrityksistä avoimempia ottamaan töihin projekteihinsa asiantuntijoita eri maantieteellisiltä alueilta

 

Remote sourcing Eworkin kautta 

 Ework perusti Remote Sourcing Centerin eli ns. etähankintakeskuksen Puolaan vastatakseen asiakkaidensa tarpeeseen löytää asiantuntijoita laajemmalta maantieteelliseltä alueelta.

”Remote Sourcing Centerin avulla voimme täydentää tarjontaamme syvemmällä ja laajemmalla osaamisryhmällä. Se lisää myös mahdollisuuksiamme tarjota huippuosaajia niche-segmenteissä, sekä antaa asiakkaillemme enemmän joustavuutta ja vaihtoehtoja." sanoo Remote Sourcing Centeristä vastaava Malgorzata Migdal.

Ework sijoitti Remote Sourcing Centerin Puolaan, koska sekä Puolasta, että sen naapurimaista on saatavilla osaavia asiantuntijoita. Remote Sourcing Centerin avulla Ework voi löytää lähialueiden resursseja paikallisella asiantuntemuksella esimerkiksi Puolasta, Romaniasta, Unkarista ja Latviasta. Edellä mainittujen maiden lisäksi Ework etsii resursseja koko EU:n alueelta (lukuun ottamatta Saksaa ja Ranskaa), Iso-Britanniasta ja Ukrainasta. Kotimaansa ulkopuolelta osaajia etsiville asiakkaille suuri asiantuntijaverkosto tarkoittaa myös sitä, että he voivat usein löytää osaavia asiantuntijoita halvemmalla muualta kuin Skandinaviasta.

”Meillä on vahva asiantuntijaverkosto Pohjoismaiden ulkopuolella. Veraman 100 000 rekisteröidystä profiilistamme 61 000 sijaitsee Skandinavian ulkopuolella. Kun asiakkaalla on avoinna 100-prosenttisesti etärooli ja tehtävän voi tehdä Pohjoismaiden ulkopuolelta tuleva asiantuntija, autamme mielellämme Remote Sourcing Centerin avulla pätevän työvoiman löytämisessä, myös muilta kuin yrityksen omilta alueilta.” Sanoo Malgorzata Migdal.

 

Useat konsultit suosivat etänä tehtäviä toimeksiantoja

Viime vuosina Ework on huomannut lisääntyneen joukon asiantuntijoita, jotka etsivät etänä tehtäviä toimeksiantoja. Eworkin digitaalisella alustalla 100% etänä tehtäviin toimeksiantoihin hakee 30 prosenttia enemmän asiantuntijoita kuin hybridi, tai toimistolla tehtäviin toimeksiantoihin.

”Päteviä asiantuntijoita on saatavilla edullisemmin, sillä parhaiden asiantuntijoiden tuntipalkka on yleensä alhaisempi Skandinavian ulkopuolella. Olemme huomanneet, että täysin etänä tehtävät toimeksiannot ovat todella kysyttyjä asiantuntijaverkostomme keskuudessa.”, kertoo Malgorzata.
 

Viisi syytä miksi Nearshoring ja osaajien hankinta etänä on tulevaisuutta

  1. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden löytää huippuosaajia rajoittumatta tiettyyn maahan, tai alueeseen
  2. Hakemalla osaajia useilta maantieteellisiltä alueilta valittavien asiantuntijoiden joukko kasvaa 20-30-kertaiseksi useimpien roolien kohdalla
  3. Eri tutkimukset osoittavat, että 50-90% IT-asiantuntijoista suosii etätyötä, ja että etätyön avulla voi rakentaa monipuolisia tiimejä, jotka ovat innovatiivisempia ja tuottavampia
  4. Mahdollisuus työskennellä parhaiden asiantuntijoiden kanssa, sekä vähentää samalla kustannuksia 
  5. Vähentää aikaa löytää asiantuntija toimeksiantoon

Haluatko tietää, miten Remote Sourcing Center toimii? Lue lisää täällä.