Ny undersökning avslöjar: Den flexibla arbetsplatsen är här för att stanna

Vill du att dina medarbetare ska tillbaka till kontoret på heltid?
Du är långt ifrån ensam.
Men en ny undersökning från Ework visar att intresset för att jobba heltid på kontoret är svalt,
hela 77 procent skulle vilja jobba i en hybridmodell där man spenderar delar av veckan på distans.

En ny undersökning, som genomfördes av Ework under hösten 2023, har kastat ljus över den pågående förändringen i vårt arbetsliv - en förändring som tydligt pekar på att flexibilitet är nyckeln till framgång. Före pandemin var det vanligt att spendera hela arbetsveckan på kontoret, en arbetsmodell som förändrades efter pandemin när flera jobbat på distans under en lång tid. Många arbetsplatser införde sedan en hybridmodell där man spenderar några dagar på kontoret och några på distans. Ett koncept som blivit mycket uppskattat och som många, enligt undersökningen, nu vill behålla.

77 procent vill ha en flexibel arbetssituation

Enligt undersökningen, utförd av Ework, är hela 77 procent av de tillfrågade inte längre intresserade av att återgå till heltidsarbete på kontoret. Istället efterfrågar de en hybridmodell där de kan kombinera arbete på kontoret med distansarbete hemifrån. 66 procent uppgav att de redan i dag jobbade på en arbetsplats som är flexibel. Den stora skillnaden låg bland de som idag jobbade heltid på kontoret och som gärna hade haft en mer flexibel arbetssituation.

Ingen överraskning

Denna önskan om en flexibel arbetsplats kommer inte som en överraskning. Under pandemin har många arbetstagare fått smaka på fördelarna med att kunna arbeta hemifrån, såsom ökad autonomi, bättre balans mellan arbete och fritid, och minskad pendlingstid. Nu, när samhället återgår till en mer normal fas, vill de flesta behålla dessa fördelar.

I undersökningen fick respondenterna även svara på hur de skulle föredra att spenderar tiden. Majoriteten svarade då att den optimala fördelningen var 2-3 dagar på kontoret medan en del skulle föredra att variera sig från vecka till vecka.

En del utmaningar

Detta skifte mot en mer flexibel arbetsplats kommer också med utmaningar. Företag behöver investera i teknologi och infrastruktur för att stödja distansarbete och samtidigt skapa en kultur där samarbete och kommunikation främjas oavsett var medarbetarna befinner sig.

Även ledarskapet behöver förändras när man pratar om framtidens arbetsplatser. Några egenskaper som lyftes fram, i undersökningen, var att ledare behövde vara mer anpassningsbara och flexibla och ha en stor kunskap inom digitalisering för att kunna få till en fungerande arbetsmiljö.

Nyfiken på vilka fler egenskaper som lyftes fram i undersökningen? Ladda ner undersökningen här!

Oavsett om man tillhör den kategori som vill locka tillbaka sin arbetskraft till kontoret eller vill fortsätta med en flexibel arbetsmodell står det klart att arbetslivet har förändrats för alltid. För att fortsätta att attrahera och behålla talanger i framtiden så är det upp till företagen att anpassa sig till den nya verkligheten och försöka möta medarbetarnas önskan om ett mer flexibelt arbetsliv.