Syfte, vision och värderingar

Ework Group skapar framgångsrika samar beten genom att brygga kundernas behov  till den kompetens och det kunnande som behövs. Våra insatser ökar takten i gröna  transitioner, snabbar på digitalisering, stärker konkurrenskraft och ökar tillväxt genom en hållbar helhetssyn på talanghantering.

Arbetsmarknaden i den nya kunskapsekonomin behöver matchning som löser gapet mellan talanger och uppdrag. Ework fyller därmed en viktig och komplex roll i ekosystemet. Genom att förstå kundens behov och förse den med rätt kompetens tar vi rollen som brygga och inte mäklare. Vi går i armkrok med kunder, partners och konsulter.

För våra kunder är vi pålitliga, långsiktiga samarbetspartners som möter affärsbehoven, fungerar som strategisk, långsiktig och trovärdig rådgivare för kompetensförsörjning. För våra konsulter erbjuder vi  stimulerande uppdrag och utvecklas inom sitt expertområde. Genom tillgången till attraktiva uppdrag hjälper vi konsulter och konsultföretag att växa.

Vi skapar framgångsrika samarbeten

Med en helhetssyn på kompetensförsörjning  bryggar vi briljanta hjärnor till fantastiska idéer för att driva förändring och tillväxt, till förmån för  individer, organisationer och samhälle.

 

Varderingar_vision